+ Konu Cevaplama Paneli
1 den 3´e kadar. Toplam 3 mesaj bulundu
 1. #1

  Ataturk Şiirleri

  10 KASIM 1952
  Sabahlar, her zaman güzel değildir,
  Her zaman ayrılık akşamla gelmez.
  Al atlar sırtında hoyrattır fecir,
  Hoyrattır, ne kalbler kırmıştır, bilmez.
  Sabahlar her zaman güzel değildir.

  Vakti, bir yerinden bölünce şafak
  İri ve rüyalı gözlerle müphem;
  Nur olmuş içimde sanırım ak pak
  Ayrı bir mânada korktuğum adem,
  Eski düşüncemde, rahat ve uzak.

  Fethe çıkmış gibi duyarım birden
  Eşsiz gururunu bir cihangirin.
  Ufuklar üstünde yüzen tekbirden
  Vatanca büyümüş asil ve derin
  Bir matem tütmekte şimdi fecirden

  Nefti yalnızlığı başlar zamanın
  Mağfiret ürperir, dağılır, uçar.
  Ölüm korkusuyle dolu bir anın
  Müphem uzletinde ebedî ruhlar;
  Nefti yalnızlığı başlar zamanın.

  Rüzgar esmez olmuş, sular durgundur,
  Bir garip hali var Dolmabahçe'nin;
  Hala içimizde yüzen gecenin
  Aydınlık bilmeyen devamı durur,
  Rüzgar esmez olmuş, sular durgundur.

  Ruh için, ölümsüz, derler cihanda,
  Her mevsim onunla güzel her seher
  Bütün esatiri parçalasan da
  Atatürk önünde mağlupsun kader!
  Ruh için, ölümsüz derler cihanda.
  Vehbi KIZILGÜL

  1919-1933"TEN BİR PARÇA
  O günlerde bir ünlü ayak bastı Samsun'a,
  Yürüdü etrafında ümitler suna suna.
  Bu, ateşler içinde geçip gelmiş bir erdi,
  Göğsünde toplanmıştı milyonla Türk'ün derdi,
  Bu milyonla dert ona veriyordu başka hız,
  Yürüdü arkasında genç, ihtiyar, kadın, kız.

  O kimdir? Bakışları deniz kadar yumuşak,
  Saçı güneşi emmiş bir demet altın başak.
  O kimdir? Bir milletin sesi vardı ağzında,
  Ondört milyonun nabzı çarpıyordu nabzında.
  O kimdir? Geçtiği yer dönüyor gün vurmuşa,
  Can veriyor sararmış ota, yaralı kuşa.

  O kimdir? Gözlerinde bir tılsım gizleniyor,
  Bastığı topraklarda bahar filizleniyor.
  Alev saçlı bir volkan bazı bir dağ başında,
  Bazı beliriyordu bir damla göz yaşında.
  Güneşten birer oktu ondan gelen her emir,
  Bu okların altında eriyor dağ, taş, demir
  O kimdir? Milyonla Türk birleşip bir tek olmuş,
  Yıkılan memlekete kolları destek olmuş.

  Öz yurdun içlerinde düşman kurarken pusu,
  Bir yandan da yürüdü Halife'nin ordusu.
  Birisi gökyüzünden bombalar atıyordu,
  Biri elinde salip, biri elinde Mushaf,
  İçli dışlı düşmanlar geliyorlardı saf saf.
  Bunların karşısında göğsü açık bir azim,
  Süngüye, topa karşı diyordu: Zafer bizim!

  Bunların karşısında ikişimşekli nazar
  Diyordu: Bu topraklar size olacak mezar!
  Vatan sürüklenirken bir uçurum ucuna,
  Dağılan kuvvetleri topladı avucuna.
  Topladı avucuna yıldırımı, şimşeği,
  Yoktan var ediyordu Tanrı gibi her şeyi.
  Kurşunlar gülle oldu, sopalar süngü oldu,
  Sınırlar baştan başa bir çelik örgü oldu.
  Şimşek yüklü bulutlar ufku kaplarsa nasıl
  Bir süngü ormanıyle dağlar doldu muttasıl.
  Bir kale heybeti var vatanın her taşında,
  Her işin başında O, her iş O'nun başında
  Faruk Nazif ÇAMLIBEL

  AĞIT
  "Tanrı'yı düşündü de kendisi gibi yüce
  Türk, göğe Tanrı dedi seni görmeden önce
  Yeryüzünde bu adı yalnız dağlara verdi."

  Göçen bir ordu değil, bir milletin başbuğu,
  Bu millet Türk milleti, gökten alındı tuğu!
  Suçunu gizlemesin kızıl günahkâr doğu.

  Işıklar yanmaz ola; gün, ay yasa bata Türk,
  Ey tanrı milletinin en büyüğü Atatürk!.

  Ne tat kaldı acunun baharında, güzünde;
  Ne heybet var gökünde, ne ışık gündüzünde,
  En büyük gücü sendin Tanrı'nın yer yüzünde,

  Dağlar, taşlar ağlaya; gün, ay yasa mata Türk
  Ey tanrı milletinin en büyüğü Atatürk!.

  Destanını haykırdım bu yurda âşık diye,
  Dünya Türk'e, Türk ona acısın yazık diye,
  Tanrı kıskandı seni, kendinden ışık diye.

  Gözler yoluna dala; gün ay yasa bata Türk,
  Ey tanrı milletinin en büyüğü Atatürk!.

  Ne doğudan sel gibi kopan Atillâ, Cengiz,
  Sana eş olamadı ne yel, ne dağ, ne deniz,
  Bunak din büyükleri!. Nerede mahşeriniz?

  Yedi kat gök yıkıla, gün, ay yasa bata Türk,
  Ölüm olam kavuşam sana nola Atatürk!.
  Şükrü KURGAN

  AĞIT
  Yok gayri bizlere uyku dünek vay
  Kime bel bağlayak kime dönek vay
  Vay amansız ecel alçak felek vay

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağyasın gayrı

  Ağla gözüm ağla yaşlar dil olsun
  Kurumuş dereler baştan sel olsun
  Çiçek kara açsın çayır kül olsun

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağlasın gayrı

  En büyük en güzel en yiğit kayıp
  Dereler denizler çağlar ağlayıp
  Rabbim de gözyaşı dökmezse ayıp

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağlasın gayrı

  Her gittiği yerde o şan verirdi
  Aslan bakışını görse erirdi
  Kaşları yeleden nişan verirdi

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağlasın gayrı

  Bakışları şimşek gibi çakardı
  Yarını görürdü düne bakardı
  Kürsüye çıktı mı, arşa çıkardı

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağlasın gayrı

  Her belâyı önler arda atardı
  Dermandı her dalda hemen yeterdi
  Babamızdı elimizden tutardı

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağlasın gayrı

  Kaybını yıldızlar bile bileler
  Kırıla kanatlar sola yeleler
  Kurt kuş duyup cenazene geleler

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağlasın gayrı

  Millet Atan gitti başın sağ olsun
  Ölümü devr açsın yeni çağ olsun
  Dağlar birer birer yanar dağ olsun

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağlasın gayrı

  Gitti her ocağın söndü alevi
  Yeryüzü dediğin bir ölü evi
  Cihan türbe olsa almaz o devi

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağlasın gayrı

  Dönmüş denizler gözyaşı taşına
  Dünya ortak çıkmış Türk'ün yasına
  Her evden bir ölü çıkmışcasına

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağlasın gayrı

  Gökler ağıtlardan titriyor kat kat
  Düştü üstümüze gerilen kanat
  Onsuz dünya yarım, insanlık sakat

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağlasın gayrı

  O hep dolu tuttu boş atmadıydı
  Söz verince yaptı aldatmadıydı
  On beş yıl tek burun kanatmadıydı

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağlasın gayrı

  Bizdendi sevinci bizdendi derdi
  Biz uyurduk o bizleri beklerdi
  Uyudu nöbeti bizlere verdi

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağlasın gayrı

  Kuru yapraklara benzedik bu güz
  Her göz kan içinde sapsarı her yüz
  Milyonlarız bir babadan öksüzüz

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağlasın gayrı

  Gök düşsün toprağa toza belensin
  Mezarına gece yıldız elensin
  Şehitler doğrulsun nöbet dolansın

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağlasın gayrı

  Dünya hem kahr olur hem onu gömer
  Yıldızlar kandildir semalar kemer
  Sus boğulayazdın sus Aşık Ömer

  Türklük yüreğini dağlasın gayrı
  Cihan da bizimle ağlasın gayrı
  Behçet Kemal ÇAĞLAR

  AĞIT
  Ağlayalım Atatürk'e
  Bütün dünya kan ağladı.
  Süleyman olmuştu mülke
  Geldi ecel, can ağladı.

  Doğu, batı, cenup, şimal!
  Aman Tanrı bu nasıl hal?
  Atatürk'e erdi zeval,
  Memur, meb'usan ağladı.

  Atatürk'ün eserleri,
  Söylenecek bundan geri,
  Bütün dünyanın her yeri,
  Ah çekti, vatan ağladı.

  Fabrikalar icat etti,
  Atalığın isbat etti.
  Varlığın Türke terk etti
  Döndü çarh, devran ağladı.

  Bu ne kuvvet, bu ne kudret,
  Varıdı bunda bir hikmet
  Bütün Türkler, inön'İsmet,
  Gözlerinden kan ağladı.

  Tiren hattı, tayyareler...
  Türkler giydi hep karalar,
  Semerkant'la Buhara'lar
  İşitti her an ağladı.

  Siz sağ olun Türk gençleri,
  Çalışanlar kalmaz geri,
  Meraşalin askerleri,
  Ordular, teğmen ağladı.

  Zannetme ağlayan gülmez,
  Aslan yatağı boş kalmaz.
  Yalnız gidenler gelmez
  Her gelen insan ağladı.

  Uzatma Veysel bu sözü
  Dayanmaz herkesin gözü
  Koruyalım yurdumuzu,
  Dost değil düşman ağladı.
  Aşık VEYSEL

  AĞIT - DESTAN
  Bir ağıt söyleyeyim, dağlar dilinden
  Dumlu'dan Ağrı'ya ün gitsin gelsin!...
  Destanlar duyulsun tarih yolundan,
  O günden dünlere şan gitsin gelsin...

  Çekin küheylanın atlasın binsin,
  Al yelelerinde yankılar dönsün.
  Afyon'dan İzmir'e ordular insin.
  Süngü uçlarından can gitsin gelsin...

  Neymiş yarım?! Sancak çekilsin uca,
  Şılasın göklerde yüceden yüce
  Sormak lüzum değil, halimiz nice?
  Yanan yüreklerden kan gitsin gelsin...

  Sen ey yayda bir ok gibi kurulu!
  Bir ok değdi, düştün yere yaralı!
  Dört yanında ak mermerler örülü,
  Sars devir bunları, sin gitsin gelsin...

  Gökyay'ım neylesin ıssız çağlarda!
  Bir ağlar bir güler, durmaz kararda,
  Bir başka dağ gibi sen dur dağlarda,
  Akşamdan sabaha gün gitsin gelsin...
  Orhan Şaik GÖKYAY

 2. # ADS
  İlginizi Çekebilir
  Üyelik tarihi
  Daima
  Mesajlar
  Çok:)
   

 3. #2

  Cevap: Ataturk Şiirleri

  ASIRLARCA
  Dünyanın en büyük ölmezine
  Ufkunda doğacağım, ufkunda batacağım;
  Asırlarca yazsam hep seni anlatacağım.
  Ben de giyersem eğer bir gün deha tacını
  "İstersen çiğne" diye önüne atacağım...

  Söndüğünü görsem de bin "meşale emel"in
  Ebediyet yolumuz, öyle elimde elin...
  Ak düşen saçlarınla nur kattığın heykelin
  Hamuruna harç diye kanımı katacağım.

  Yansam da masalların "Aşık Kerem"i gibi,
  Bu aşk ölmez öyle her gönül veremi gibi!
  Şöhretin okyanuslar aşarken gemi gibi;
  Ben dalga gibi ayak ucunda yatacağım

  Asırlarca yazsam hep seni anlatacağım!
  Behçet Kemal ÇAĞLAR

  ATAM
  Bir yüz tanıdım ruhuma nakşoldu zamanla,
  Bir yüz ki bütün hatları şimşekle doluydu,
  Ben yalnız onun resmine daldım heyecanlı,
  Benden çocuğum yalnız onun şi'rini duydu.
  Bir hüzne bürünmüştü cenazeyle düğünler,
  Bir damla yaş olmuştu denizler gözümüzde.
  Hasretle bakarken gecenin rengine günler,
  Seyretti yanan gözleriniz fecri o yüzde.

  Tarih onun emriyle kımıldandı yerinden,
  Birkaç yıla toplandı hemen birçok asırlar.
  İsa eli geçmiş sanılır yurt üzerinden,
  Gül bahçesi olmuş dün ayak bastığı yerler.

  Ondan geliyor, her günümüz başka baharsa,
  Ondandır, ufuklarda ne ürperme, ne gam var...
  Kalbim nefesim dursa, düşüncem sona varsa,
  Dünyayı unutsam da unutmam bir Atam var.
  Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

  ATAMA AĞIT
  Sırma sarısını yay saçlarına,
  Gözüne rengini koy denizlerin;
  Düşün dudakların en incesini,
  Yüzüne tuncunu ver benizlerin.

  Onda yürüyüşün en yiğitçesi,
  Onda bükülmezi vardı dizlerin
  Gezerdi ülkede bir hızır gibi
  Em olup derdine çaresizlerin.

  Durgun bir denizi andırır dışı
  İçi hiç sönmeyen bir yanardağı.
  Sesinde ıslığı eser kuvvetin,
  Sözünde şahlanır Hakkın bayrağı

  Gökle Güneş gibi buluştu onda
  Sezinin sağlamı, duyunun sağı
  Yıkarak kökünden osmanlılığı
  O gömdü tarihe bir ortaçağı.

  Dağlar dümdüz olur işaretiyle,
  Ürperir ovalar avazesine;
  Devrilir hıncına çarpar ordular
  Kaleler dayanmaz yelpazesine.

  Fikrin, güzelliğin, aşkın, her şeyin
  Bağlıydı daima en tazesine
  Yaşadı başı dik, dünyaya karşı
  Getirdi dünyayı cenazesine!

  Onsuz kaldığın bilse tabiat
  Bağlar üzüm vermez, bahçeler kurur;
  Okşar saçlarını ezelin eli,
  Yüzüne ebedin ışığı vurur.

  Övünür insanlık eserleriyle,
  Yurt onun sevgisi üstünde durur.
  Adıdır kurduğu devlete temel,
  Ünü kurtardığı millete gurur!

  Fâni varlığını kaybetti ama,
  Simgesi yurdumun burçlarındadır
  Engin ufuklara uzanmış kolu,
  Hızı altıokun uçlarındadır!

  Kadının, erkeğin hafızasında
  Gencin, ihtiyarın duşlarındadır
  Yayla yellerinde eser gölgesi,
  Sesi bahçemizin kuşlarındadır.

  Ben mi yazacaktım göçüm gününü
  Dökerek ardından böyle gözyaşı?
  Ben ki ona büyük gezilerinde
  Oldumdu bir küçük yol arkadaşı

  En son durağına varmadan ömrün
  Kapadı yolunu bir mezar taşı...
  Büyük kurucusu cumhuriyetin
  Hürriyet aşıkı milletin başı!
  Kemalettin KAMU

  ATATÜRK
  Üstümüze gece gündüz kol geren,
  Bize güzel iyi günler gösteren,
  Türk iline yeni baştan can veren
  Kimdir diye sorarlarsa: Atatürk.

  Yurdumuzu aydınlatan sabahlar,
  Düşmanlara korku veren silâhlar,
  Tersaneler, fabrikalar, tezgâhlar
  Göze çarpan her ne varsa: Atatürk.

  Tanrı gibi görünüyor her yerde
  Topraklarda, denizlerde, göklerde:
  Gönül tapar kendisinden geçer de
  Hangi yana göz dalarsa: Atatürk.

  Babasından önce onun adını
  Öğretiyor oğluna Türk kadını,
  Ondan aldık yaşamanın tadını,
  Bahtiyarız, bahtiyarsa Atatürk.
  Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

  ATATÜRK
  Türk'ü ölümden
  Odur kurtaran
  Odur yeniden
  Türklüğü kuran.

  Yaptığı ordu
  Düşmanı kovdu.
  Ulusu, yurdu
  Odur yaratan.

  Türk'ün dileği
  Onun ereği.
  Yüce yüreği
  Türklüğe vatan.

  Bu memleketi,
  Cumhuriyeti
  Canıyle etti
  Bize armağan.

  Atamızsın sen,
  Adımız senden.
  Yürür izinden
  Sana inanan.

  Ülküm yürüsün,
  Türklük büyüsün
  Sen Atatürk'sün
  Ey yüce Başkan!
  Hasan Ali YÜCEL

  ATATÜRK
  Ey sanki alev saçlı zafer küheylaniyle
  Kurtardığın vatanda en yüce şehsüvarsın,
  Bir şimşek çağlayanı haliyle Türk kanıyle
  Aldığı şâna lâyık bir tarihde bir Sen varsın.

  Erişmez vasfına hiçbir rebabın sesi
  Sen yükseksin ilhamın yıldızlı göklerinden,
  Dehâdan kanatlanan kılıcının şulesi
  Ebediyette olmuş bir murassa kasiden,

  Kızıl gökte parlayan Ay-yıldız'ın nurusun.
  Sen en büyük milletin, Türklüğün gururusun
  Bu yurdun timsalisin bugün bütün cihanda
  Gözler, gönüller senin, senin şeref de şan da!
  Enis Behiç KORYÜREK

  ATATÜRK
  Atatürküm eğilmiş vatan haritasına
  Görmedim tunç yüzünde böylesine geceler
  Atatürk neylesin memleketin yarasına
  Uçup gitmiş elinden eski makbul çareler

  Nerde istiklâl harbinin o mutlu günleri
  Türlü düşmana karşı kazanılan zaferi
  Hiç sanmam öyle ağarsın bir daha tan yeri
  Atatürküm ben ölecek adam değildim der.

  Git hemşehrim git kardeşim toprağına yüz sür
  Odur karşı kıyadan cümlemizi düşünür
  Resimlerinde bile melül mahzun düşünür
  Atatürküm kabrinde rahat uyumak ister.
  Cahit Sıtkı TARANCI

  ATATÜRK
  Atatürk dedim iptida
  Önümü ilikledim.

  Nasıl söylerim öldüğünü
  Atatürk'üm karşımda,
  Yatmış uyumuş karlar üstüne
  Kalpağı başında.

  Nasıl söylerim öldüğünü
  Çenesine uzanmış eli
  Atatürk'üm çıkar Kocatepe'ye
  Dalgın, düşünceli.

  Nasıl söylerim öldüğünü
  Elinde beyaz tebeşir
  Geçmiş tahta başına
  Atatürk'üm ders verir.

  Nasıl söylerim öldüğünü
  Başında yeni şapkası
  Yola çıkmış yürümüş
  Kalabalık arkasında

  Nasıl söylerim öldüğünü nasıl
  Bir ışık vurmuş yüzüne
  Atatürk'üm bakıyor besbelli
  Çekidüzen verelim üstümüze.
  İlhan DEMİRASLAN

  ATATÜRK İÇİN
  Tuttun elimizden çıktık sefere,
  Kurtardık vatanı, milleti Atam.
  Serdik kör denilen talihi yere,
  Zaferdir savaşın nimeti Atam.

  Dağlar altımızda at oldu bizim.
  Sen dedin:-Uyan Türk! Açıldı gözüm.
  Sakarya suyundan yununca yüzüm,
  Bilindi Türklüğün kıymeti Atam.

  Duyarım, dalgalar sahili döğer,
  Sen sade bir "Paşa" olaydın eğer
  Yine kalbimizde alacaktın yer,
  Sensin bu vatanın ziyneti Atam.

  Bir eşin varmıydı civanmertlikte?
  İyi ettik sana "Ata" dedik te;
  Sevgin göğsümüzde, eller tetikte,
  Sendin bize Tanrı himmeti Atam

  Her Türk olan "Atam" der de tutuşur,
  İşitir emrini derdi yatışır;
  Kâfi bu teselli ona yetişir;
  Sana lâyık olmak niyeti Atam.
  Osman ATİLLA

 4. #3

  Cevap: Ataturk Şiirleri

  ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA
  Ne bulutlar gitti, ne padişahlardan bir haber geldi.
  Kemal Paşa derler bir yiğit vardı.
  Bu sefer de millet türkülerle Kemal Paşaya haber saldı.

  Kemal Paşa, yenilmez yiğit, şanlı komutan!
  Savaş girer gibi yetiş bize!
  Yetiş bize, çöllerde bile olsan!
  İnanç doldur, güç doldur içimize!

  Bin kere yurdumuzu kurtaran!
  Bir görseydin ağlardın hâlimize!

  Kuşun kanadında türküler
  Kemal Paşanın gönlüne vardı,
  Cevabından önce kendi geldi.

  Bir gemi yanaştı Samsuna sabaha karşı
  Selâm durdu kayığı, çaparı, takası,
  Selâm durdu tayfası

  Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman
  Duman değildi bu!
  Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

  Samsun limanına bu gemiden atılan
  Demir değil!
  Sarılan anayurda
  Kemal Paşanın kollarıydı.

  Selâm vererek Anadolu çocuklarına
  Çıkarken yüce komutan
  Karadenizin hâlini görmeliydi.

  Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar
  Kalktı takalar,
  İzin verseydi Kemal Paşa
  Ardından gürleyip giderlerdi.
  Erzuruma kadar.

  Bu ne inançtı ki, Kemal Paşa
  Atının teri kurumadan
  Sürüp geldin yeni yeni savaşların peşinde

  Bir selâm gibi gitti Erzuruma,
  Bin selâm gibi geldi Sivasa Erzurumdan.
  Dağlar alçaldı yol vermeğe,
  Temizlendi ılkımından karından.

  Analar bacılar yola döküldü,
  Cephane taşıdı arkasından.
  Irmaklar suyundan faydalattı,
  Ağaçlar daldasından.

  Yer gök inledi bir yol daha
  Kurtuluş savaşından.

  Düşman koymuş meydanları kaçıyordu.

  Kattı Kemal Paşanın ordusu düşmanı uğruna
  Pişman eti anasından doğduğuna.
  Çevirdi Sakarya, çevirdi süvariler,
  Veryansın etti topçu,
  Veryansın etti piyadeler.

  Kattı Kemal Paşanın ordusu sürdü gitti,
  Yetiştikçe vurdu düşmana.
  Hayın düşman sarhoş gibi sallana sallana
  On beş günde İzmiri dar buldu,
  Ölen kurtuldu, sağ kalan teslim oldu.

  Kaçtı gemiler.
  Alnı sargılı, kolu sargılı, boynu sargılı,
  Ahmetler, Bekirler, Aliler,
  Mahmutlar, Kâzımlar, İsmailler
  Peşlerinden yettiler,
  Diz çöküp Kordonboyuna
  Ta yürekten çekip tetiği
  Gemilere yaylım ateş ettiler.

  Bu ne inançtı ki, Gazi Paşa!
  Atının teri kurumadan
  Sürüp gittin yeni yeni savaşların peşinde.

  Sana borçluyuz ta derinden!
  Çünkü yurdumuzu sen kurtardın,
  Hasta, yorgun düşmüştük,
  Yaralarımızı iyice sardın.

  Yiğittin, inanç doluydun yapıcıydın,
  Sanatkârdın, denizler kadar engin;
  Kimsenin görmediğini görürdü
  Sevgiyle bakan gözlerin.

  Dedin ki: Bu millet, bu büyük millet
  Yüzyıllar boyunca geri kalmış;
  Bu yurt, bu güzel yurt, bizim yurdumuz
  Her yanından yaralar almış.

  Dedin ki: Bir güzel savaşmalı
  Kurmak için yeniden;
  Bilgiyle, inançla, çoşkunlukla
  "Övün, çalış, güven!"

  Sana borçluyuz ta derinden!
  Işığısın bu yurdun.
  Dilimizi, ulusallığımızı öğrettin bize,
  Çünkü cumhuriyetimizi sen kurdun.

  Hürriyeti sen yaydın içimize,
  Halkçıyız dedin halk içinden,
  İnançta hür yetiştirdin bizi,
  Borçluyuz sana ta derinden!
  Devrimlerle yüceltti, çok yüceltti,
  Bu milleti temiz ellerin.
  Sana borçluyuz ta derinden
  En büyüğü Mustafa Kemallerin!
  Cahit KÜLEBİ

  ATATÜRK'TEN SON MEKTUP
  Siz beni hâlâ anlayamadınız,
  Ve anlayamayacaksınız çağlarca da,
  Hep tutturmuş "yıl 1919, Mayısın 19'u" diyorsunuz,
  Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz.

  Mustafa Kemal'i anlamak bu değil,
  Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

  Bırakın o altın yaprağı artık,
  Bırakın rahat etsin anılarda şehitler,
  Siz bana neler yaptınız ondan haber verin,
  Hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin,

  Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil,
  Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

  Bana muştular getirin bir daha,
  Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan;
  Kuru söz değil iş istiyorum sizden anladınız mı,
  Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı,

  Mustafa Kemal'i anlamak avunmak değil,
  Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

  Hâlâ o acıklı ağıtlar dudaklarınızda,
  Hâlâ oturmuş 10 Kasımlarda bana ağlıyorsunuz,
  Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın,
  Uluslar, fethine çıkıyor uzak dünyaların.

  Mustafa Kemal'i anlamak göz boyamak değil,
  Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

  Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız,
  Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil,
  Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar,
  Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar.

  Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil,
  Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

  Demokrasiyi getirmiştim size, özgürlüğü
  Görüyorum ki hâlâ aynı yerdesiniz hiç
  ilerlememiş;
  Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek
  dururken,
  Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız
  gülen,

  Mustafa Kemal'i anlamak işitmek değil,
  Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

  Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla,
  Bilime, sanata varılmaz rezil dalkavuklarla,
  Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister,
  Paydos öğünmeye, paydos avunmaya, yeter,
  yeter,

  Mustafa Kemal'i anlamak aldatmak değil,
  Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.
  Halim Yağcıoğlu

  ATATÜRK ORATORYOSU
  İHTİYARLAR KOROSU

  Yol kapalı, yol uzun, tanyeri karanlık,
  Yürür Atatürk elinde ışık...

  Geceler mi çöktü? Karalar mı bastı?
  Çatılar mı göçtü? Damlar mı yıkık?
  Yetişir Atatürk imdâda o zaman,
  Atatürk başta o zaman
  İşte Atatürk o zaman büyük.

  ANALAR KOROSU

  Hey çelik göğüslü, kaya omuzlu!
  Düşman binlerle, engel yüzbin!
  Doruklar yüce tepeler şahin,
  Gene de onun buyruğu: İleri!
  Yüreği, soluğu ileri...
  Ordular, atılın ileri!
  Kartallar sınırdan sınıra uçun!...
  Yiğitler, koşun ileri!

  HALK KOROSU

  Nasıl atıldındı düşmana acınla,
  Ellerin kanda, kırılmış kaburgan.
  Nasıl döğüştündü yenilmez gücünle,
  İnmeden bir soluk atından.
  Büyüktü savaşın, büyüktü ulusun da,
  Bastığın toprak kahraman.

  ANALAR KOROSU

  Sana bağlandı gönüller o gün,
  Baş kodu yoluna başı olan
  Sana eklendi sevgiler, saygılar,
  Yüceydin daha da yüceldin o zaman...
  Atatürk bir destan oldu koskoca.

  İHTİYARLAR KOROSU

  Açıklar, açlar, yenikler, yitikler,
  Bir uçtan bir uca çırpınan bir vatan.
  İnişler, yokuşlar, göçüşler, çöküşler,
  Kağnı kağnı ateş, oluk oluk kan.
  Nineler dizlerini uzattı başına,
  Analar saçlarını örttü üstüne,
  Yorgun kanatları, omuzları kan...
  Saf saftı ölüler meydanlarda,
  Vurulmuş devlerdi açıkta yatan.

  GENÇLER KOROSU

  Göz seni görmeyince kör oldu o gün,
  Bir seni bulmayan umutsuzdu.
  Adını anmayan mutsuzdu,
  İzinde yürüyen yol aldı o gün.

  ANALAR KOROSU

  Ömrün koskoca bir acıydı, Atatürk,
  Kimse çekmedi sencileyin.
  Baş baştı yüreğin göz gözdü.

  GENÇLER KOROSU

  Karaydı geceler doğularca,
  Bir sen güneşce gürledin.
  İnanın dedin ulusa inanınca,
  Güvenin dedin.

  HALK KOROSU

  Elele çıktık yola seninle,
  Sen eyittin biz eyittik seninle,
  Ateşe, ölüme gittik seninle
  İşte önümüz sonumuz seninle,
  Ya varız ya yoğuz seninle...

  GENÇLER KOROSU

  Sen gel bize gene, Atatürk!
  Yürü bizimle ölüme dirime,
  Hep sen ol bizimle,
  Kal bizimle,
  Yürü bizimle,
  Ara, bul bizimle,
  Hep sen ol bizimle
  Atatürk
  Selâhattin BATU

  ATATÜRK'TEN SON MEKTUP
  Siz beni hâlâ anlayamadınız,
  Ve anlayamayacaksınız çağlarca da,
  Hep tutturmuş "yıl 1919, Mayısın 19'u" diyorsunuz,
  Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz.

  Mustafa Kemal'i anlamak bu değil,
  Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

  Bırakın o altın yaprağı artık,
  Bırakın rahat etsin anılarda şehitler,
  Siz bana neler yaptınız ondan haber verin,
  Hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin,

  Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil,
  Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

  Bana muştular getirin bir daha,
  Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan;
  Kuru söz değil iş istiyorum sizden anladınız mı,
  Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı,

  Mustafa Kemal'i anlamak avunmak değil,
  Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

  Hâlâ o acıklı ağıtlar dudaklarınızda,
  Hâlâ oturmuş 10 Kasımlarda bana ağlıyorsunuz,
  Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın,
  Uluslar, fethine çıkıyor uzak dünyaların.

  Mustafa Kemal'i anlamak göz boyamak değil,
  Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

  Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız,
  Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil,
  Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar,
  Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar.

  Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil,
  Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

  Demokrasiyi getirmiştim size, özgürlüğü
  Görüyorum ki hâlâ aynı yerdesiniz hiç
  ilerlememiş;
  Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek
  dururken,
  Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız
  gülen,

  Mustafa Kemal'i anlamak işitmek değil,
  Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

  Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla,
  Bilime, sanata varılmaz rezil dalkavuklarla,
  Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister,
  Paydos öğünmeye, paydos avunmaya, yeter,
  yeter,

  Mustafa Kemal'i anlamak aldatmak değil,
  Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.
  Halim Yağcıoğlu

  ATATÜRK'Ü DİNLERKEN
  Yay yine gerilmede, fırlayacak yine ok;
  Yine vatanımızın yeryüzünde eşi yok;
  Bozkurt, Ergenekon'u yeni delmiş gibidir:
  Her biri ihtiraını seyre gelmiş gibidir.
  Kalpler ellerde çarpar gibi alkış kopuyor;
  Her ruh bir tutam ışık ve her göz bir damla kor:
  En büyük, en sevgili, en genç, en mert geliyor;
  Dünya imtihanını veren tek fert geliyor;
  Kürsüye her çıkışta, Türk daha yükselecek...
  Dinle: Her cümlesinde doğuyor bir "gelecek";
  Aslan, insan ve Tanrı bir arada bu başta...
  Kıvılcımlar doğuyor bastığımız her taşta,
  Önümüzde mesafe ve zaman çökmekte diz;
  Bir İnönü azmiyle ardındayız hepimiz...
  Yerine getirmeye yeni dileklerini,
  Koymuş on yedi milyon, yola yüreklerini,
  "Marş! Marş!" Öz yurdu fethe!" Şimdi manen, yeniden:
  Deliyor dağı taşı öncümüz gibi tren,
  Fabrikalar kalemiz, kanallar siperimiz
  Ve bu fetih olacak bizim şaheserimiz...
  Behçet Kemal ÇAĞLAR

  ATATÜRK'ÜN CENAZESİNİ ANKARA'DA KARŞILARKEN
  Gene on beş sene evvel gibi Gazi geliyor,
  Gene on beş sene evvelki kadar yükseliyor.

  Gene başlarda oturmuş, gene göklerde başı;
  Yıldırımlar gene bir eski silâh arkadaşı.

  Ölümün bitmeyen ufkunda yatarken gene sağ;
  Bir avuç toprak olurken gene yüksek, gene dağ.

  Gene bir memleketin satveti bir tek emeli.
  Koca bir yurdu tutarken gene sapsağlam eli.

  Çürüyen göğsü için takızaferler gene dar;
  Gene sağdır, gene sağlamdır O, hem dünkü kadar.

  Ona hicranla... hayır, sade taabbütle eğil;
  Ölüdür; doğru, fakat öldüğü hiç belli değil.
  Mithat Cemal KUNTAY

  BİZSİZ GİDİYOR
  Fecre benzettiği bayrakla kefenlenmiş Ata,
  Çıktı bir kor gibi mermer kapısından sarayın.
  Gönlümüz, bayrağı öğrendiği günden beri ta
  Duymamıştır bu kadar hüznünü yıldızla ayın!

  Gidiyor, gizleyerek sır gibi bizden sesini,
  Çıkıyor, ilk olarak bir yola Başbuğ bizsiz.
  Biz, ki dünyada, bırakmazdık onun gölgesini,
  Bu ne hicranlı seferdir ki beraber değiliz.

  Yürüyor, kalbimizin durduğu bir yolda değil,
  Kanlı bir gözyaşı nehrinde muazzam tabutun.
  Ey ilâhın yüce davetlisi, göklerden eğil,
  Göreceksin, duruyor kalbimiz üstünde putun!

  Sen ki Gayya'ya düşen on yedi milyon Türk'ün
  Dehşetinden sararırken yüzü yaprak yaprak,
  Onu bir hızla çevirmiştin ölümden daha dün:
  Tunç elin, yalçın iradenle kolundan tutarak.

  Ve bugün on yedi milyon geliyor bir yere de,
  Ebedî yolculuğundan seni döndürmek için
  -Onu yoktan var eden sendeki derman nerede?
  Gücü ancak yetiyor kabrine yüz sürmek için
  Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

  BU KADAR YAZABİLDİM
  Bir cihan yıkıldı, bir güneş söndü;
  Tanrılar ağlasın, kullar ağlasın.
  Dünya yıldızsız bir geceye döndü;
  Yakınlar ağlasın, eller ağlasın.

  Cihana öyle bir fert gelmemişti;
  O geldi cihanın seyri değişti,
  O gitti, Allah'ım, o ne gidişti,
  Adıyla can bulan diller ağlasın.

  Onsuz bu cihanı, göremez gözler;
  Boşuna gelmesin baharlar, güzler;
  Onun benzerini getiremezler:
  Asırlar devirler, yıllar ağlasın.

  Mateme çevrilsin bütün duygular;
  Ağlamak haline dönsün arzular;
  Gözyaşı halinde çağlasın sular;
  Onsuz yeşermeyen dallar ağlasın.

  Sanki her taraf boş, her taraf ıssız;
  Sanki bütün varlık kaldı yapyalnız;
  Tabiat yaşar mı böyle ışıksız;
  Onsuz kızarmayan güller ağlasın.

  Varlık dolmuş onun gür sevgisiyle,
  Sanki can vermişti eşyaya bile.
  En büyük acıyla gelerek dile
  Ona hasret kalan yollar ağlasın.

  Neşeden kalmamış bir yerde eser,
  Tabiat sanki bu matemle inler;
  Birer mavi göze çevrilip yer yer
  Denizler ağlasın, göller ağlasın.

  Ay ışıksız kalsın yıldızlar sönsün;
  Rüzgâr hıçkırarak dursun, dövünsün
  Çağlayanlar sussun, yasla düşünsün,
  Irmaklar ağlasın, seller ağlasın.

  Başını taşlara vursun Sakarya;
  Gediz, Kızılırmak yansın Ata'ya;
  Bu acıyla yalnız bu sular mı ya
  Volga'lar, Tuna'lar Nil'ler ağlasın

  Gökler güneşiyle, dağlar karıyle;
  Denizler köpürdü dalgarıyle
  Yurdumun yemyeşil ovalarıyle
  Birlikte, stepler, çöller ağlasın.

  Şimdi yaşlı gözler bir pınar gibi,
  Yaslı gönüllere dünya dar gibi
  Güneşi kapayan bulutlar gibi
  Resmini örten o tüller ağlasın.

  Sade sema değil, dağ, deniz değil
  Karalar bağlayan ülkemiz değil
  Bu en büyük kayba sade biz değil.
  Bütün âlem, bütün iller ağlasın.
  Sami N. ÖZERDİM

Benzer Konular

 1. Ataturk'ün Amerika'ya mesaji
  dogangunes Tarafından Belgesel Film ve Videolar Foruma
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 23-04-2009, 01:42 AM
 2. Anlayana! Ataturk'den Dersler
  YukseLL Tarafından Serbest Tartışma Polemik Foruma
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 01-05-2008, 01:07 AM
 3. Ataturk memleketcilik yapsaydi
  orkunorkun Tarafından Mustafa Kemal Atatürk Foruma
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 03-08-2007, 06:46 PM
 4. Ataturk Hava Limanında Kene panigi
  YukseLL Tarafından DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) Foruma
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 18-07-2007, 09:43 AM
 5. Ataturk Devrimleri (video)
  YukseLL Tarafından Mustafa Kemal Atatürk Foruma
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 16-07-2007, 11:43 PM

Yetkileriniz

 • Yeni konuları düzenleyemezsiniz
 • Yanıt verebilirsiniz
 • Eklentileridüzenleyemezsiniz
 • Mesaj değiştiremezsiniz
 •