+ Konu Cevaplama Paneli
1 den 1´e kadar. Toplam 1 mesaj bulundu
 1. #1
  Pasif Uye madly - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar
  197

  Türk Ceza Yasası’nda cinsel suçlar ile ilgili yasalar

  İnsanın temel hak ve özgürlüklerine, bireysel özerkliğine ve bütünlüğüne yönelmiş en ağır saldırı türlerinden birisi de cinsel suçları içermektedir. Eski T.C.K.’nun da dokunma olmaksızın yapılan cinsel amaçlı davranışlar; “Alenen ve hayasızca hareketler , söz atma ve edebe muhalif hareketler” kapsamında değerlendirilmekte, dokunmanın yer aldığı ancak vaginal ya da anal penetrasyonun gerçekleşmediği cinsel amaçlı davranışlar; “ırza ve namusa tasaddi ile ırza geçmeye teşebbüs” kavramları olarak yer almakta idi. Penetrasyonu gerçekleşmesi durumunda ise “Irza geçme” kavramı kullanılmaktaydı.

  Bugün dünyada genel olarak kabul gören tanım şunları kapsamaktadır: "Kadın ve erkek arasında, kurbanın rızası olmadan vaginal ilişki ve cinsiyet ayrımı olmaksızın anal ilişki, fellatio (Ağızla erkek cinsel organını uyarmak) ve cunningulus (Ağızla kadın cinsel organını uyarmak), yüzeyel de olsa vaginal ya da anal girişin olduğu durumlar eşi de kapsamak koşuluyla suç oluşturur. Ama bu yasaların değişkenlikler gösterdiği, örneğin Amerika'da yine de bu tanımların federal bir yasa olmayıp, her eyalette farklı uygulamalarla sürmekte olduğu görülmektedir.

  Yeni 5237 sayılı T.C.K. “kişilere karşı suçlar” kısmında cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarını düzenlemiştir. Değişen anlayış ile bu suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bölümü altında düzenlenerek cinsel özgürlük korunmuştur. Eski T.C.K.’da cinsel suçlar “Adabı Umumiye ve Aile nizamı Aleyhine cürümler” olarak yer almakta idi. Böylece genel ahlak ve aile düzeninin korunması ön planda idi. Yeni T.C.K.’da ise cinsel ilişkinin bireyin kişisel özgür tercihi ve gereksinimi olduğu anlayışı ön plana çıkmaktadır. Cinsel saldırı suçunun özelliği bu suçu oluşturan eylemlerin mağdurun rızası ve iradesi dışında gerçekleştirilmesidir.

  Yeni T.C.K.’da 102. maddede “cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl edilmesi” söz konusudur. Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, hapis cezası artmaktadır. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde de (evlilik içi rıza dışı) suç olarak ele alınır, bu durumda yargılama mağdurun şikâyetine bağlıdır. Bu uygulama ile de eşe karşı yapılan eylemlerin suç teşkil etmeyeceği anlayışı terk edilmektedir. Yeni yasada ırza tasaddi ve ırza geçme, hatta sarkıntılık suçları bir arada düzenlenmekle vücut dokunulmazlığı öngörülmektedir. Bu eylemler arasında ceza farklılığı hakimin yetkisinde olmakla birlikte adli raporların yeterli, açık, tanımlayıcı nitelikte yazılması kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesinde ve gereken cezanı verilmesinde temel unsur olacağı yadsınamaz.

  Vücuda organ veya sair bir cisim sokulması ise vaginal, anal, oral yollar ile de olabileceği için bu durumların kanıtlanabilmesi için örneklerin tıbbi yöntemlere uygun olarak ve mutlaka dikkatle alınmasını gerekli kılmaktadır. Yasada vücuda kelimesinin kullanılması eski ırza geçme kavramını oldukça genişletmektedir.

  Cinsel saldırı suçunun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda ceza artmaktadır. Bu açıdan fiziksel şiddeti ortaya koyacak ekimoz gibi lezyonların tümü ile yazılması son derece değerlidir.

  Cinsel saldırı suçunun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı işlenmesi durumu yasada yer almakla ensest ilişkiler tarif edilmektedir. Okullarda ya da yurtlarda olabilecek cinsel saldırı olaylarında kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılması da cezayı arttırıcı nitelik oluşturmaktadır.

  Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı da cezalandırılır. Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışlar ile, diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar ise 103 maddede suç olarak tanımlanmaktadır. Bu durumların açıkça ortaya konması yönünden de yazılacak adli raporlarda mağdur küçüğün psişik durumunun ayrıntılı olarak değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Örneğin uyku hali, stupor gibi bilinç durumunun bozulmaları yanı sıra alkollü olup olmadığı hususu da raporlarımızda yer almalıdır.

  Cinsel saldırı suçunun yapıcısı erkek ya da kadın olabileceği gibi, bu suç aynı cinsten olan kişiye karşı da işlenebilir.

  Eski yasada geçen mayubiyet tanımı bir organ fonksiyonunda bozukluk olmamakla birlikte estetik ve şeklinin bozulması durumlarını kapsamakta idi.

  Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi ise 105ci maddede ele alınmakta ve ceza öngörülmektedir. Bu durum eski yasamızdaki söz atma ve sarkıntılıkta bulunma ifadesinin yerine geçmiştir. Cinsel taciz, bir kimsenin cinsel arzularını tatmin için bir başkasının cinsel dokunulmazlığına yönelik, ancak vücut dokunulmazlığını ihlal niteliği taşımayan (cinsel saldırı boyutuna ulaşmayan) davranışlarla rahatsız edilmesidir.

  Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme de bir suç olarak ele alınmaktadır. Yeni TCK 99. maddesinde rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtülmesi, tıbbî zorunluluk bulunmadığı hâlde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürtülmesi de suç olarak öngörülmekte olup kadına karşı işlenen cinsel saldırı suçlarının peşi sıra zorla böyle ikinci bir dokunulmazlık ihlali oluşması da olasılık dahilindedir. Bu durumda fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olmuşsa, ceza artacaktır ki bu da tıbbi raporlar ile belirlenebilir.

  Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması hâlinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirilebilmektedir. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir. Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi de cezalandırılmasına yol açar.

  YASA:

  Cinsel saldırı
  MADDE 102. - (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  (2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
  (3) Suçun;
  a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı,
  d) Silâhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
  İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.
  (4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır.
  (5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.
  (6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

 2. # ADS
  İlginizi Çekebilir
  Üyelik tarihi
  Daima
  Mesajlar
  Çok:)
   

Benzer Konular

 1. Cinsel taciz yasası
  madly Tarafından Hukuk Kanun ve Mevzuatlar Foruma
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 20-10-2011, 11:24 PM
 2. Çocukların cinsel istismarı yasası
  madly Tarafından Hukuk Kanun ve Mevzuatlar Foruma
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 20-10-2011, 11:23 PM
 3. Türk Ceza Kanunu’nda yaralama ile ilgili yasalar
  madly Tarafından Hukuk Kanun ve Mevzuatlar Foruma
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 20-10-2011, 10:57 PM
 4. Türk Tayyare Cemiyeti’nin Kuruluşu
  madly Tarafından Sivil Havacılık Foruma
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 23-11-2010, 10:04 AM
 5. Tatlıses’in Ahmet Hakan ile ilgili sözleri (video)
  YukseLL Tarafından Magazin Gündemi Foruma
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 22-07-2007, 11:06 PM

Yetkileriniz

 • Yeni konuları düzenleyemezsiniz
 • Yanıt verebilirsiniz
 • Eklentileridüzenleyemezsiniz
 • Mesaj değiştiremezsiniz
 •