Madde 28
Hususi Pilot lisansı almak için:

a) En az 18 yaşından gün almış olmak,
b) Uluslarası anlaşmalara uygun olarak geçerli 2.nci sınıf sağlık şartlarına sahip
olmak,
c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında gerekli uçuş ve teorik eğitimini
başarıyla tamamlamış olmak,
d) Teorik sınav ve uçuş kontrollarında başarılı olmak gereklidir.

Madde 35
Ticari pilot lisansı almak için genel esaslar:

Ticari pilot lisansı almak için müracaat edenlerde aşağıdaki şartlar aranır:
a)En az 18 yaşından gün almış olmak.
b)Uluslararası anlaşmalara uygun olarak geçerli 1.nci sınıf sağlık şartlarına sahip
olmak.
c)Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında gerekli uçuş ve teorik eğitimini
tamamlamış olmak.
d)Teorik sınav ve uçuş kontrollarında başarılı olmak.
e)Bu yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak

Madde 44

Hava yolu nakliye pilotu lisansı almak için genel esaslar:

Hava yolu nakliye pilotu lisansı almak için müracaat edenlerde aşağıdaki
şartlar aranır:
a)En az 22 yaşından gün almış olmak.
b)Uluslararası anlaşmalara uygun olarak geçerli 1.nci sınıf sağlık şartlarına
sahip olmak.
c)Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında ATPL için gerekli uçuş
ve teorik eğitimini tamamlamış olmak.Bu düzeyde alınmayan eğitimler için fark
eğitimlerini tamamlayarak çok pilotla işletilen uçaklarda 2nci pilot olarak
uçuyor olmak.

NOT:Bu yönetmelik yürürlüğe girdiğinde halen çok pilotla işletilen uçaklarda
2nci pilot olarak uçmakta olan ticari pilot lisanslı pilotlar fark eğitimlerini
tamamlamadan ATPL sınavına katılamazlar.

d)ATPL Teorik sınav ve uçuş kontrollarında başarılı olmak.
Bu uçuş kontrolü pilotların yıllık teknik kontrol uçuşları ile birleştirilebilir,
ancak teorik sınavlardan önce yapılan uçuş kontrolları ATPL uçuş testi
yerine sayılmaz.
Teorik sınavlar İngilizce yeterlilik sınavı ve teorik sınav şeklinde yapılır.
e)Bu yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine ve 2 pilot ile
işletilen bir uçakta geçerli ticari pilot lisansına sahip olmak.