i harfi nereden geliyor?
Bu arada i, İngilizce imaginary (sanal) kelimesinin baş harfini simgelmektedir ve bunu harfin kullanılmasını öneren İsviçreli matematikçi Leonhard Euler'dir.


* Pi hakkında!

Õ , Yunan alfabesinin 16. harfidir. Ayrıca, Yunanca, çevre uzunluğu anl***** gelen perimeter ( ????µ????? ) ve dış sınır anl***** gelen periphery ( ?????????? ) kelimelerinin başharfidir. Bu harfin kullanımı, Leonhard Euler'in adapte etmesinden sonra standard hale geldi.


* e adını nereden alıyor?

Doğal logaritma tabanı olarak bilinen e sabiti adını İsviçreli Matematikçi Euler'in başharfinden almaktadır.

Ah şu doğum günü partileri!

En az 6 kişinin davetli olduğu bir doğum günü partisinde, ya birbirini karşılıklı tanıyan ya da tanımayan 3 kişi bulunacağı garantidir. Hatta bunu kesin kılabilmek için en az 6 kişilik bir parti yapmak gereklidir. Sözgelimi 5 kişilik bir partide böyle bir ilişkiyi garanti edemezsiniz. (Ramsey Kuramından)
Doğum gününüzü kutlamaya gelmiş 23 arkadaşınız arasından, en az iki kişinin aynı gün doğmuş olma olasığı %50.


Bu olasılığın %90 gibi bir değere ulaşmasını istiyorsanız 50 kişi davet etmeniz yeterli.