PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ

Denklem kurma ile ilgili soruları çözerken aşağıda anlatılan yöntemin kullanılması sorularda kolaylık sağlayacaktır.

1. adım :Soruda verilenler belirlenir.

2. adım :Soruda istenen tesbit edilir.

3. adım :Soruda verilenler matematik diline çevrilir.

4. adım :3. adımda elde edilen denklemler, denklem çözme metotlarından yararlanılarak çözülür.

5. adım :Bulunan sonucun, soruda istenen olup olmadığı kontrol edilir