+ Konu Cevaplama Paneli
Say 1 Top 2 12 SonSon
1 den 10´e kadar. Toplam 15 mesaj bulundu
 1. #1

  DHMİ havacılık tazminatı

  Devlet Hava meydanları işletmesi çalışanlarının Havacılık Tazminatı adı altında aldıgı tazminat miktarının artırılacağı söylenmektedir Kon ile ilgili DHMİ genel Müdürü Orhan Birdal 'ın yaptığı açıklama

  31.11.2009 Tarihinde yayınlanan işin doğrusu programında DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal DHMİ çalışanlarının maaşlarına yapılacak iyileştirmeyi açıklıyor

  [metacafe]3814592/in_do_rusu_orhan_birdal_maa_zamm_a_klamas[/metacafe]


  Orhan Birdal 22 Şubat tarihinde yayınlanan İşin Doğrusu programında DHMİ Tazminatları hakkında açıklama yapıyor.

  [metacafe]4212306/orhan_birdal_dhm_tazminat_a_klamas_in_do_rusu_22_u bat[/metacafe]

 2. #2
  DHMİ personeline ödenmekte olan Havacılık Tazminatının artırılarak yeniden düzenlenmesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

  Son duyumlara göre 3-9 Mart Tarihleri Arasında kurumların ek ödeme ile ilgili kanun maddeleri torba yasa halinde mecliste görüşülecek. Havacılık tazminatıda 3-9 mart arasında görüşülüp onaylanması halinde Mart 15′e yetişmesi zor Fakat Nisan 15′e çalışanlarının elinde olması büyük olasılık

  Not: not olarak şunuda belirtmekte fayda var Tazminatlar Ocak ayından itibaren geçerli olduğu söylenmekte

 3. #3
  Hürriyet gazetesi bugünkü Kokpit bölümünde, kanun tasarısının Meclis'e gittiğini iddia etmiş

  Meclise sunulan kanun tasarısına göre kontrolörden itfaiyecisine tüm DHMİ personeli ek tazminat alacak

  MAAŞLAR ARTIYOR: Meclise sunulan kanun tasarısına göre tüm kontrolörden itfaiyecisine tüm DHMİ personeli ek tazminat alacak. Maaşlarda erime giderilecek. Özlük hakları yeniden düzenlenecek.
  Hürriyet/Kokpit

 4. #4
  Super Aktif ZEYNEP - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Nerden
  soylemem:)
  Mesajlar
  928
  DHMİ ‘de görev yapan ARFF personelinin sorunları ve havacılık tazminatındaki gelişmeleri görüşmek üzere DHMİ Genel Müdürü Orhan BİRDAL’la 5 Nisan 2010 günü bir kez daha bir kez daha bir araya geldik

  Memur-Sen Konfederasyonu Genel Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet KAYTAN ve Genel Başkanımız Halil İbrahim KÜTÜK, Genel Sekreter Hürsan KAYA ve Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri İsmet CEBECİ, DHMİ Genel Müdürü Orhan BİRDAL’ı makamında ziyaret ettiler.

  Ziyarette, DHMİ’de çalışan ARFF unvanlı personelin Genel İdari Hizmetler (GİH) Sınıfına alınması ve bu personelin emekli olmaları halinde ek göstergeden yararlanamamaları konusu ile bütün personelin müjdeli haber beklediği Havacılık Tazminatı gündeme getirildi.

  DHMİ Genel Müdürü Orhan BİRDAL, ek gösterge çalışmalarının Başbakanlıkta olumlu yönde devam ettiğini, Havacılık Tazminatının ise son aşamada olduğunu, TBMM’nde görüşülen bir kanuna ek önerge verilerek genel kurulda görüşülerek çakacağını ve bütün personelimizin memnun olabileceği ve en adaletli bir şekilde çıkacağını ifade ettiler.

  www.ulastirmamemursen.org.tr

 5. #5
  DHMİ nin havacılık tazminatı ile ilgili açıklaması

  TÜM PERSONELİMİZE DUYURU...(13.05.2010 )

  Bazı internet siteleri ve ilgili sendikaların kurum çalışanlarına gönderdiği maillerde "DHMİ Genel Müdürlüğünden tazminatlarla ilgili toplantı talebi" başlığıyla duyurulan konu ile ilgili olarak açıklama gereği duyulmuştur.

  Bugün (13.05.2010) Genel Müdürlüğümüzde ilgili sendika temsilcileriyle yapılacak olan toplantı herhangi bir sendikanın talebi ile değil, Genel Müdürümüzün isteği doğrultusunda gereksiz polemiklere girilmesinin önüne geçilmesi amacıyla yapılmaktadır.

  Konuyla ilgili olarak gerek oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve gerekse sendika temsilcileri aracılıyla personelimizin doğru bilgilendirilmesi amacıyla Genel Müdürümüzün talebi doğrultusunda sendika temsilcileri Genel Müdürlüğümüze davet edilmişlerdir. Sendika temsilcilerinin, bugüne kadar söylediğimiz ve yine bugünde tekrar edeceğimiz konuyla ilgili bilgileri doğru bir şekilde algılamaları ve üyelerini doğru bilgilendirmeleri, dolayısıyla personelimizin doğru bilgilere sahip olması amacımızdır.

  Havacılık tazminatı konusu uzun süredir yapmakta olduğumuz çalışmalar neticesinde belirli bir noktaya gelmiş ve konu bugün itibariyle bir kanun değişikliğini gerektiren yasama konusu halini almıştır. Konuyla ilgili olarak uzun süredir yapılan çalışmalar ve ilgili Kurumlarla varılan mutabakatlar sonucunda son şeklini alan düzenleme ile EUROCONTROL Milli Maliyet Prensipleri çerçevesinde tasarının kanunlaşması halinde tüm personelimizi kapsayacak ve mutlu edecek şekilde sonuçlandırılacağı umulmaktadır.

  Konuyla ilgili olarak; bizzat Genel Müdürümüz ve Genel Müdürlüğümüzce yapılan ve yapılacak resmi açıklamaların dikkate alınması hususu tüm personelimize duyurulur.

  Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

  Dün Ankara'da Orhan Birdal'ın sendikalarla yaptığı toplantıda havacılık tazminatları konusunu da konuştu. Toplantıda yer alan BTS Genel Başkanı Yunus Akıl Airport TV Ana Haber Bülteni'ne canlı bağlanarak toplantıda yaşananları anlattı.

  ERROR: If you can see this, then Dailymotion is down or you don't have Flash installed.

 6. #6

  HAVACILIK TAZMİNATINDA SON durum

  PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
  Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıdaki maddenin eklenmesini ve müteakip maddelerin numaralarının buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. “ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 3 üncü maddenin (b) ve (c) bentleri kaps***** giren personeline; aylık tutarı “ Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı Prensipleri çerçevesinde personel maliyetlerinin tamamen karşılanan kadro ve pozisyonlarda bulunanlar i için en yüksek devlet memuru aylığının(ek gösterge dahil) brüt tutarının %600’ünü, Kısmen karşılanan kadro ve pozisyonda bulananlar için aynı miktarın %300’ünü, pilotlar için %1000’ini, diğerleri içinde %150’ sini geçmemek üzere Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen oran, esas ve usullere göre “Havacılık Tazminatı” ödenir. Yüksek planlama kurulu, yukarıda belirtilen kriterlere göre “”Havacılık Tazminatı” grubu içerisinde yer alan bir kadro veya pozisyon unvanında çalışanlar için uygulanacak tazminat oranını, birimin bulunduğu yer, iş yoğunluğu, öğrenim durumu farklılığı, hizmet süresi, personel temininde güçlük gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve ödenecek tazminat tutarının %30’unu geçmeyecek şekilde farklılaştırmaya yetkilidir. Bu şekilde yapılacak ödemeler, sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı ile kapsama dahil personele verilecek diğer hak ve ödemelerin hesabına esas alınacak matrahın tespitinde dikkate alınmaz. Bu tazminat, aylıklara ilişkin esaslar çerçevesinde gelir vergisi ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.”
  GEREKÇE: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline ödenmekte olan Havacılık Tazminatı oranlarının yeniden düzenlenerek, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından personel maliyeti olarak ülkemize aktarılan kaynağın artırılmasının sağlanması ve böylelikle diğer ülkelerin aynı amaçla yararlandıkları kaynaklardan ülkemizin daha fazla yararlanabilmesi amaçlanmaktadır.


  DHMİ personelinin dört gözle beklediği havacılık tazminatı artışını düzenleyen kanun tasarısı 23.06.2010 tarihinde TBMM plan ve Bütçe komisyonunda görüşülerek, TBMM kanunlar ve kararlar dairesine gerekçesi yazılmak üzere 24.06.2010 tarihi itibariyle gönderildi. Gelir vergisi kanununa eklenerek çıkacak olan yasa 25.06.2010 tarihinde Genel kurula gelecek tasarı en geç 29.06.2010 tarihine kadar yasalaşacak. Kanun tasarısının ilk yazılımında bize bildirilen oranlar 1. Grup En-route grubu %450,2 grup (ortak grup) %250,3. Grup( diğerleri) 150 şeklinde idi. Ancak, Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülerek kabul edilen kanun tasarısında 1.grup %600, 2.grup %300, 3.grup %150 olarak netleşmiş olup, bu oranları DHMİ genel müdürlüğü yönetim kurulu %30’una kadar arttırmaya yetkilidir. Peki bu oranlara göre kim ne kadar tazminat alacak; Yüksek planlama kurulundan daha önce çıkan havacılık tazminatı dağıtım tablosunu baz alarak yaptırdığımız bir hesaplamaya göre, tahmini olarak unvanlar arasında kıyaslama yapılarak, 1.grupta yer alan bir hava trafik kontrolü %580 üzerinden 9500 (8000+1500)X0,057383(memur maaş katsayısı=545,1385X%580=3.107.28 lira, Bir AIM memuru 2.944.75 lira, Genel müdür 1.635.42, Daire başkanı ve başmüdür 1.570.0 lira, II. gruptaki bir tekniker 1.145. Bir memur 1.046.67,Bir itfaiyeci 785 lira gibi miktarlarda tazminat alacak. Bu miktarlar ilk çıkan YPK kararı ile kıyaslama yoluyla elde edilmiş rakamlar olup, üç aşağı beş yukarı doğru rakamlardır. Yasa Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Yasanın daha geriye yürümesi söz konusu değildir. Bu tür yasalar zor yasalardır. Her kurum muhaliftir. Ancak, Sonuçta başarılmıştır. Önemli olan, bir an önce yasanın genel kuruldan geçmesi ve tahakkukunun yapılarak personele ödenmesidir.İyi günlerde ve hayırlı işlerde harcanması dileklerimle
  Alıntı: ***KAMUHABER.NET***....HOGELDNZ!....

 7. #7
  Havacılık tazminatı ile ilgili TBMM baskanlığına verilen önerge

  İndirin

 8. #8
  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
  Esas No:2 / 727
  Başkanlığa Geliş Tarihi:29/06/2010
  Son Durumu : GÜNDEMDE

  Teklif ile belediyeler ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde yetki kullanımına ilişkin düzenlemenin yapılması, yurtdışına gönderilmiş olan görevli personelin yurtdışı aylığının 1/1 oranında ödenmesi, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın konsolosluk işlemlerini süreler açısından kolaylaştırmak amacıyla İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına yetki verilmesi, e-pasaport uygulamasında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesine yönelik düzenlemer yapılması, düzenli döner sermaye geliri olmayan öğretim elemanlarının döner sermaye faaliyetlerinin katılmalarının sağlanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin dış denetiminin yeniden düzenlenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği hukuk müşavirliğine ilişkin kadroların değiştirilmesi, Deniz Hava Meydanları İşletmesi personeline ödenmeke olan havacılık tazminatlarının yeniden düzenlenmesi, banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerine vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri nedeniyle lehte kalan tutarlara istisna getirilmesi, özel öğretim kurumu açılması izni verilmesi konusunda bakanlıklar ve belediyeler arasındaki yetki mükerrerliğinin giderilmesi öngörülmektedir.
  diğer bilgiler

 9. #9
  Bugün görüşülmeye başlanan gelir vergisi kanunu şu an itibariyle 48.maddeye gelmiş olup bizim tazminatların maddesi(56.madde) dir ve bugun görüşülecektir

 10. #10
  Aylardır beklenen DHMİ Havacılık tazminatı Yasa tasarısı Saat 23.36 itibariyle hiçbir değişikliğe uğramadan kabul edilmiştir

  HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN

  Not: Meteroloji personelinin aldığı havacılık tazminatının artırılması için önerge verilmiş fakat kabul edilmemiştir

Benzer Konular

 1. Kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır?
  cebbar Tarafından Hukuk Kanun ve Mevzuatlar Foruma
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 21-03-2014, 10:10 AM
 2. Yeni zamla kıdem tazminatı da arttı
  YukseLL Tarafından Hukuk Kanun ve Mevzuatlar Foruma
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 08-07-2011, 01:40 PM
 3. Havacılık Tazminatı İle İlgili Danıştay Kararı
  YukseLL Tarafından DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) Foruma
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 05-04-2010, 06:48 PM
 4. DHMİ Görevde yükselme sorular ve cevaplar
  YukseLL Tarafından Sınavlar (Soru Bankası) Foruma
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 22-06-2009, 05:24 PM
 5. Kıdem tazminatı yerine işsizlik fonu
  YukseLL Tarafından Havacılık Forumu Foruma
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 26-02-2008, 10:45 AM

Anahtar kelimeler

Yetkileriniz

 • Yeni konuları düzenleyemezsiniz
 • Yanıt verebilirsiniz
 • Eklentileridüzenleyemezsiniz
 • Mesaj değiştiremezsiniz
 •