İş mektuplarını yazmaya başlamadan önce; kime ve niçin yazılacağına bakmalısınız. Bu anahtar soruların cevabı yazacağınız mektubun türünü kolayca belirlemenizi sağlayacaktır.

En çok kullanılan iş mektubu türleri şunlardır:

· Sirküler
· Satış Mektupları
· İstek Mektupları
· Sipariş Mektupları
· Belge veya Mal Gönderildiğini Bildiren Mektuplar
· Alındığını Bildirme ve Teşekkür Mektupları
· Tekit (Üsteleme) Mektupları
· Teyit (Doğrulama) Mektupları
· Kredi Mektupları
· Tahsilât ve Ödemeleri Takip Mektupları
· Red/Kabul Mektupları
· İşİsteme Mektupları
· Bilgi İsteme ve Verme Mektupları
· Kutlama Mektupları
· Başsağlığı Mektupları
· Diğer İş Mektupları
· Memorandum
· İlan
· Tutanak
· Özgeçmiş
· Dilekçe
· Özür Yazıları
· Genelge
· Sözleşme
· Vekaletname