TEKNİK ANALİZ
1-Ciritin tutuluşu
2-Ciritin taşınması
3-Hız alma koşusu
4-Ciriti geriye götürme
5-Baş adım ritmi
6-Atış pozisyonu
7-Ayak değiştirme veya düşme:Bütün bu hareketlerin hepsi, 5 veya 7 adım içinde yapıldığında , bu hareketlerin tümü “5 adım ritmi veya çapraz adım alma” diye adlandırılır.

CİRİTİN TUTULUŞU
Cirit, atış kolu ile ortasında bulunan sargının arka kısmından tutulmaktadır. Böylece kuvvet aktarımı ciritin ağırlık noktasından başlar ve parmaklarda dengeli çekme hareketine yardımcı olur. Pratik uygulamada üç türlü tutuş şekli vardır. En yaygın tutuş şekli ise; cirit ağırlık merkezinin 10-15 cm gerisinde, orta parmak ile baş parmak karşılıklı olarak tutulur. İşaret parmağı hafifçe değecek şekilde ciriti çevreler. Cirit başparmağın alt kısmından ve avuç içine değecek şekilde tutulur. Geri kalan iki parmak da hafif bir şekilde ciridi tutar.

Eklenti 106


CİRİTİN TAŞINMASI
Cirit başın yanında ve alın yüksekliğinde ,ayrıca omuzun üzerinde ve omuza dik gelecek şekilde tutulur. Başlangıçta cirit sağ omuzun üst tarafında ve baş hizasının biraz üstünde taşınır. Bu durumda cirit ucu ya hafif şekilde yeri göstermeli, veya yere paralele yakın bir şekilde taşınarak ucu burunla aynı hizadadır.Kol dirsekten hafifçe bükülür. Başlangıç koşusunda ikinci işaretleme noktasına kadar taşıma aynıdır. Hiçbir şekilde kol sıçrama ve sallamaya maruz kalmamalıdır., buda kolun kaskatı tutulması değildir.


HIZ ALMA KOŞUSU
Ciritin geriye götürülmesi ile düzgün bir atış pozisyonuna gelme atış hareketinin doğru yapılmasında hız alma koşusunun çok önemli bir yeri vardır. Hız alma koşusu iki bölüme ayrılır. Birinci bölüm genellikle atıcının kütle/araç süratlenmesi bölümüdür. Toplam koşu mesafesinin 2/3 2lük kısmını içermekte olup, iyi sporcularda yaklaşık olarak 20 mt ‘yi bulur. İkinci bölüm ise ; kütle/araç sisteminin daha da süratlenmesini sağlar. Aynı zamanda , vücut bölümü hareketlerinin yardımı ile optimal bir atışın ön hazırlığı da kazanılır. Hız alma koşusu sonunda atıcının ciriti geriye götürmeye başlaması ile ciritin eli terketmesine kadar geçen bölüm “ 5 adım” ritmi olarak tanımlanır.

CİRİTİ GERİYE GÖTÜRME
Ciritin geriye götürülmesi , beş adımın ilk adımı ile başlar. Atıcılar , belli bir hız alma koşusundan sonra beş adım işaretine atış kolunun ayağı ile bastıkları an , sol bacakla adım almaya geçerken cirit geriye gitmiş olmalıdır. Bazı atıcıların ise üç adım yaptığını görmekteyiz. Önemli olan , ciriti geriye götürülme hareketi belli bir ritim dahilinde yapılarak süratin artırılması engellenmeli ve doğru hareketlerin bütünlük içinde yapılmasını sağlamak olmalıdır.

Eklenti 107

BEŞ ADIM RİTMİ
Hız alma koşusu sonunda ,atıcının ciriti geriye götürmeye başlaması ile , ciritin eli terk ,etmesine kadar geçen bölüm, “5 adım ritmi” olarak adlandırılır.. beş adım ritminde , ilk birinci adım bu bölümün en uzun adımıdır. Bu adım alınırken etkili ve hafif bir sekme hareketi yapılır. İkinci adımda ciritin geriye götürülmesine devam edilir. Bu sırada atış pozisyonundaki gövdenin duruş şekline hazırlık yaptırılır. Gövdenin aldığı duruş şekli, atış pozisyonunda aldığı şekle yakın bir görünüm arz eder. İkinci adımın sonunda vücudun aldığı pozisyonda atış omuzu 90, kalçanın arkaya doğru döndürülmesi de 45-90 derece olmalıdır. Üçüncü adımda , gövdenin şekli değiştirilmez. Süratlenmeyi artırmak için ayakların aktif olarak kısa zamanda yerle kontağı sağlanmalıdır. Dördüncü adım “çapraz adım” veya atışa hazırlık yapma adımı şeklinde adlandırılır. Bu adımda atıcı yere yakın bir adım alarak kendine en uygun düşen pozisyonuna gelmektedir . sağ ayak ya koşu yönüne yakın veya koşu yönüne 40-45 derecelik bir açı yapacak şekilde yere basmalıdır (15,30).

Eklenti 108

ATIŞ POZİSYONU
Bu bölümde araca son süratlenme yapılır. Aşağın yukarı atış süratinin 2/32ü bu bölümde kazanılmaktadır. Atış pozisyonu , sağ ayağın yere basması vücut ağırlık noktasının aynın bacak üzerinde bulunmasından sonra başlar. Sol bacağın ayağı yere dayaması ile de atıcının bütün sistemleri (kütle/araç) süratlenmeye geçirilir. Kalçanın harekete başlaması ile ciritin süratlenmeye geçiş kavisi aynı zaman içinde ve birbirine paralel gerçekleşmelidir.

Eklenti 109

AYAK DEĞİŞTİRME
Ayak değiştirme cirit atışının en son ve aynı zamanda en önemli unsurlarından biridir.Bu pozisyonda atıcı atışını tamamladıktan sonra atışını frenlemek amacıyla atış yönüne doğru ileri bir hamle yapar ve bu esnada diğer ayağını öne getirmek suretiyle ayak değiştirir. Yani kısaca; atışını geçerli bir şekilde yapmış olur.

Eklenti 110

http://www.aktifbir.com/forum/f115/y...tletizm-13926/
http://www.aktifbir.com/forum/f115/s...tletizm-13925/
http://www.aktifbir.com/forum/f115/u...tletizm-13924/
http://www.aktifbir.com/forum/f115/u...tletizm-13923/
http://www.aktifbir.com/forum/f115/c...tletizm-13922/
http://www.aktifbir.com/forum/f115/g...tletizm-13921/
http://www.aktifbir.com/forum/f115/d...tletizm-13918/
http://www.aktifbir.com/forum/f115/u...-kosular-8919/
http://www.aktifbir.com/forum/f115/jimnastik-8487/