ATIŞ POZİSYONLARI

Temel olarak 3 tip atış pozisyonu vardır:

1- Yat,
2 - Ayak,
3 - Çök

1 - Yat: Bu pozisyonda atıcı, atış noktasının tabanına yatarken dirseklerini organizatör tarafından sağlanmış yer sergileri gibi dayanaklar üzerine koyar. Beden hedefe doğru yönelmiştir. Tüfek, başlangıçta yalnız iki el ve bir omuz kullanılarak, daha sonra da nişan pozisyonunda atıcının yanağını tüfek kundağına yerleştirmesi suretiyle ve tüfek kayışıyla tutulur. Bunların dışında tüfeğin herhangi bir noktaya değmesi yasaktır. Dirsekten ilerisi görünecek şekilde kollar öne doğru kalkık ve atış noktası tabanından yüksektedir. Tüfek kayışının bağlandığı kol, ön kol ekseninde ölçüldüğünde yatay hat ile 30 dereceden daha küçük bir açı yapmamalıdır.

2- Ayak: Bu atış pozisyonunda atıcı herhangi bir desteğe dayanmadan ayakta durur ve tüfeği yanak ve göğsün bir bölümü omuza yakın olmak üzere iki el ve bir omzunu kullanarak tutar. Atışlarda sol üst kol ve dirsek göğüs ya da kalçaya dayandırılabilir. Tüfek kayışının bu tip atış pozisyonunda kullanılması yasaktır.

3- Çök: Atıcı sağ ayak parmakları, sağ diz ve sol ayağıyla çöker ve tüfeği iki eliyle bir omzunu kullanarak tutar. Burada tüfek kayışı kullanılması serbesttir. Çök atış pozisyonunda sağ ayağın altına yastık konulduğunda ayağın açısının 45 dereceden fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Eğer minder kullanılmıyorsa, bacağın dizden aşağısı yere değebilir ve açının derecesi de önemli değildir. Ancak dikkat edilecek nokta, bacağın belirtilen bölgeler dışında kalan yerlerinin ve kalçanın yere değmemesi gerektiğidir. Bu pozisyonda atıcı yere, serilen ve organizatör tarafından belirlenen branda veya örtüye çökebilir. Yine çökme sırasında topuk ve kalça arasına sadece çök minderi konabilir; ceket ve diğer giysilerin bu bölgeye konulması yasaktır.

Atış Setleri:

Atış sırasında atıcıya fazla destek sağlamayacak şekilde ve organizatörler tarafından belirlenen yer sergileri, kalın keçeler ve yastıklar kullanılabilir. Yer sergileri, çadır bezi vb. gibi malzemelerden yapılır. Yastıklar ise çök atış pozisyonlarında kullanılan uzunuluğu 250 mm, çapı 180 mm, yumuşak ve esnek malzemeden yapılan silindir şeklinde araçlardır.

ATICILIK YARIŞMALARI

Olimpik atıcılık yarışmaları, Yivli Tüfek Atışları, Yivsiz Tüfek Atışları ve Tabanca Atışları olmak üzere üç ana kategoride yapılmaktadır. Bu üç ana kategori, çeşitli alt kategorileri içermektedir. Yivli tüfekle atış yarışmaları; küçük kalibre, büyük kalibre ve havalı tüfek atışları olmak üzere ayrılmaktadır. Küçük kalibre ve büyük kalibre atış yarışmaları, serbest ve standart olmak üzere ikişer kategoride düzenlenmektedir. Olimpik yivsiz tüfek yarışmaları, diğer adıyla baltrap yarışmaları da trap, skeet ve double trap olmak üzere üç türde yapılmaktadır. Tabanca atışları ise seri, serbest ve hava tabancası yarışmaları şeklinde olmaktadır. Özetlersek:

A) Yivli Tüfekle Atış Yarışmaları:

1- Küçük Kalibre Tüfek

a- Serbest
b- Standart

2- Büyük Kalibre Tüfek

a- Serbest
b- Standart

B) Yivsiz Tüfek Atış Yarışmaları:

1- Trap
2- Skeet
3- Double Trap

C) Tabanca İle Atış Yarışmaları

1- Seri Ateşli Standart Tabanca (25 m)

a- Spor
b- Rapid
c- Standart

2- Serbest Ateşli Tabanca (50 m)

3- Havalı Tabanca

A) YİVLİ TÜFEKLE ATIŞ YARIŞMALARI:

Oyun Alanı (Poligon): Poligonlar, yarışmacıları hava şartlarından koruyacak niteliklerde olmalıdır. Ön tarafları aynı düzeyde ve titreşimi önleyecek şekilde yapılmalıdır. Kulvar genişliği, 10 m atışları için 1 m; 50 m ve 300 m atışları için 1.6 m genişliğinde olmalı, yarışmacılar, bir çizgi üzerinde ve yanyana dizilerek atışlarını yapmalıdırlar. Hedefler, atış poligonlarının karşılarına gelecek biçimde yerleştirilmelidir. Yarışmacılar, görevliler ve izleyiciler arasında yeterli bir uzaklık bırakılmalıdır. Açık hava hedefleri sert rüzgarlardan etkilenmemelidir. Yarışmacılar 10 m önüne bir rüzgar bayrağı yerleştirilmelidir. Hedeflerin arkasında kurşun tutucu bir duvar ya da uygun bir boş alan bulunmalıdır.

Kullanılan Malzemeler: Yivli tüfekle atış yarışmalarında kullanılan malzemeleri; Tüfekler, hedefler, cephaneler olarak ayırabiliriz.

A-Tüfekler

1- Küçük Kalibre Tüfek Atışlarında

a- Serbest Atışlarda: Ağırlık en çok 8 kg, namlu çapı en çok 5.6 mm olmalıdır.
b- Standart Tüfek Atışlarında: Ağırlık en çok 5 kg, namlu çapı en çok 5.6 mm olmalıdır.

2- Büyük Kalibre Tüfek Atışlarında:

Serbest ve Standart Atışlarda: Tetik ağırlığı en az 1.5 kg, namlu çapı en çok 8 mm.

3- Havalı Tüfek Atışlarında:
Ağırlık en çok 5 kg, namlu çapı 4.5 mm olmalıdır.

B- Hedefler: Av tüfeğinin kullanıldığı yarışmalar hariç bütün yarışmalarda, ortasında "Bull's Eye" denilen bir göbek ve bunun etrafında gittikçe büyüyen dairelerin bulunduğu hedefler bulunmaktadır. Hedefler, kartondan yapılmış olup aşırı parçalanmaya neden olmayacak biçimdedir. Hedeflerin büyüklüğü ise atış uzaklığına göre değişmektedir.

C- Cephaneler: Havalı tüfeklerde 4.5 mm'lik kurşundan yapılmış diaboller kullanılır.

Kurallar: Poligonlar, yarışma öncesi alışma atışları için kullanılabilir. Atış sırası kura ile saptanır. Atış eldiveninde bileği kavrayan kayışlara veya eldivenin gevşek bir şekil almasını sağlayan bağlantılara izin verilebilir. Havalı silahlarda (havalı tüfek, havalı tabanca) erkekler kategorisi yarışmaları toplam 600 puan üzerinden, bayanlar kategorisinde ise toplam 400 puan üzerinden 10'arlık seriler halinde 60 ile 40 atış olarak yapılır. Yarışmalar bir günden fazla sürecekse, yarışmacıların her günde eşit sayı ve pozisyonda atış yapmaları sağlanır. Serbest küçük kalibre ve sürbest büyük kalibre atışlarında pozisyon değiştirmek için 15 dakika süre tanınır. Yarışmacıya ek bir süre tanınmamışsa, verilen sürenin bitiminden sonra yapılan atışlar sayılmaz. Namluyu ısıtmak için yapılan ısınma atışlarına küçük ve büyük kalibre sınıfı atışlarında izin verilir. Deneme atışları ise yarışmadan önce yapılır. Yarışmacı yer değiştirirse yeni bir deneme hedefi kullanabilir. Atışlar, yat, ayak ve çök olmak üzere üç pozisyonda yapılabilir. Yarışmacı, üç dakikadan daha fazla bir süre ile atışı bırakmak zorunluluğunda kalırsa, fazladan bir atış süresi isteyebilir. Beş dakikadan fazla durma durumunda ise yarışmacıya deneme atışı hakkı verilir. Bunun haricinde, yarışmacı tüfeğini değiştirmek isterse ya da onarmak zorunda kalırsa fazladan atış süresi ve iki deneme atışı yapma hakkı tanınır.

Kurallara uymama halinde; uyarı, iki puan silme ve diskalifiye cezaları verilir. Takım halinde yarışılması durumunda, takımdan bir yarışmacının diskalifiye edilmesi, tüm takımın diskalifiyesine yol açar.

ATIŞ ÇEŞİTLERİ:

Atışlar; 10 m, 25 m, 50 m, 300 m atışları olmak üzere dört bölüme ayrılır.

10 M Atışı: Bu yarışlar açık hava ve kapalı salonda yapılır. Hedef, atış poligonu düzeyinden 1.4 m yüksekte olup yarışmacının boyuna göre ayarlanabilir. Arka plandaki düzlem kurşunu sektirmemeli ve açık renk olmalıdır. 90 derecelik açıdan yatay sapma 25 cm'yi geçmemelidir.

50 M Atışı: Bu atışta hedef poligonun düzeyinden 0.50 m yüksekte olmalı, 90 derecelik açıdan yatay sapma 1 m'yi geçmemelidir. 50 m atışları açık havada ve yarı kapalı salonda yapılabilir.

300 M Atışı: Bu atışlarda hedefin yüksekliği atış poligonu düzeyinden 3 m olmalıdır. 90 derecelik açıdan yatay sapma 6 m'yi geçmemelidir. Atış alanı, güvenliği sağlamak amacıyla duvarlarla çevrilebilir. Hedefler üzeri örtülmüş bir çukur kullanılarak alçaltılabilir. 50 m ve 300 m serbest tüfek müsabakalarında 120 atış üzerinden sadece bir genel toplam hesaplanır.

YARIŞMALAR: Küçük kalibre, büyük kalibre ve havalı tüfek yarışmaları şeklinde düzenlenmektedir.


1- Küçük Kalibre Yarışmaları:

a- Standart Tüfek (50 m): Ayak, yat ve çök pozisyonlarında 20'şer atış olmak üzere toplam 60 atış üzerinden yapılır ve atıcı, müsabaka süresi içinde her pozisyon arasında en çok 4 deneme hedefine istediği kadar deneme atışı yapabilir. Süre: 150 dakikadır.
b- Serbest Tüfek: 1- 50 M; Ayak, yat ve çök pozisyonlarında 40'ar atış olmak üzere toplam 120 atış ve her pozisyon için istenildiği kadar deneme atışı yapılır. Yat pozisyonunda yapılan 40 atış, İngiliz maçındaki 40 atışla birleştirilebilir. 2 - İngiliz maçı: Süre 1 saat 30 dakika olup, en çok deneme hedefine istenilen sayıda deneme atışı yapılır.

2- Büyük Kalibre Yarışmaları:

a- Standart Tüfek (300 m): Yat, ayak ve çök pozisyonlarında 20'şer atış olmak üzere toplam 60 atış üzerinden yapılır. Süre 150 dakikadır.
b- Serbest Tüfek (300 m): Yat, ayak ve çök pozisyonlarında 40'ar atış olmak üzere toplam 120 atış ve her bir pozisyon için istenildiği kadar deneme atışı yapılır.

3- Havalı Tüfek Yarışmaları (10 m):

Ayak pozisyonda yapılır. Erkeklere 60 atış için 1 saat 45 dakika süre, bayanlara ise 40 atış için 1 saat 15 dakika süre verilir.

Değerlendirme: Hedef, en içteki daire 10 puan olmak üzere 1'den 10'a kadar olan puanları gösterir. İçiçe 9 daireye bölünmüştür. İki puan bölgesi arasındaki çizgiye isabet eden atışlara değeri yüksek bölümün puanı verilir. 50 m ve 300 m atışlarında atışı yapan yarışmacı atışını bir dürbünle görür. Gözlemden sonra kayıt görevlisi hakeme işaret verir, görevli puanı kaydeder. Denetimci yeni bir hedefi yerine koyarak alınan puanı kayıt görevlisine bildirir. Böylece geçici puanlama bittikten sonra, asıl puanlama tasnif odasında hakemler tarafından yapılır.

ATIŞ ZAMANLARI

Hava tüfeği
60 atış 1 saat 45 dakika

Hava tüfeği
40 atış 1 saat 15 dakika

Küçük Çap Tüfek
60 atış 1 saat 30 dakika

120 Atış Üç Pozisyon
40 atış yatarak 1 saat
40 atış ayakta 1 saat 30 dakika
40 atış çökerek 1 saat 45 dakika

300 m Serbest Tüfek
60 atış yaparak 1 saat 45 dakika

120 Atış Üç Pozisyon
40 atış yatarak 1 saat 15 dakika
40 atış ayakta 1 saat 45 dakika
40 atış çökerek 1 saat 30 dakika

Küçük Çap ve Büyük Çap
Tüfek 3x20 müsabakası 60 atış 2 saat 30 dakikadır.

B-YİVSİZ TÜFEKLE ATIŞ YARIŞMALARI:

Olimpik Yivsiz Tüfek Atış Yarışmaları; (Baltrap Yarışmaları) "Trap", "Double Trap" ve "Skeet" olmak üzere üç türde yapılır. Yarışmacılar, her üç türde de trap aletlerine fırlatılan tabak biçimindeki kilden yapılmış hedeflere atış yaparlar.

1- Trap Yarışmaları: Trap çukuru 5 üçlü gruptan oluşan 15 plak atma makinesinden ibarettir. Trap çukurundan 15 m geride 5 adet atış istasyonu bulunur. Grup merkez makineleri arasındaki mesafe 3.20 m'dir.

Trapı Türkiye'de ilk kuranlar, Niyazi Kızıltepe, Ruhi Kıroğlu, Turgut Orcan, Orhan Koral ve Aziz Girayer'dir. Bu kişiler aynı zamanda ilk Milli Takım'ı oluşturmuşlardır.

Kullanılan Malzemeler: Trap yarışmalarında kullanılan malzemeleri dört kısımda inceleyebiliriz.

a- Tüfekler: 12 numaralı otomatik çifte ya da süperpoze av tüfekleri olmalıdır.
b- Hedefler: Kalınlığı 25-27 mm, ağırlığı 100-110 gram olan kilden hedefler kullanılır. Hedeflerin rengi siyah, beyaz veya sarı olarak önceden saptanır ve karşılaşma boyunca kullanılır. (Hangisiyle başlanırsa onunla bitirilir.)
c- Cephaneler: Karabarut ve yanıcı ya da izli fişek kullanılamaz. 70 mm'lik fişekler kullanılır. Saçma büyüklüğü 7 numara, ağırlığı 24 gram, çapı 2 mm olmalıdır.
d- Trap aletleri: Trap aletleri üçlü gruplar halinde yerleştirilir ve herbiri, hedefleri ayrı yönlere fırlatacak şekilde ayarlanır. En iyi yükselme açısı verildiğinde hedefin düştüğü nokta aletten 65-75 m uzaktadır. Trap aleti, karşısındaki poligondan görülecek biçimde üst tarafından işaretlenir. Trap görevlisi, yarışmacıyı görüp sesini duyabileceği bir yerden mekanik ya da elektrikli bir sistem kullanarak plakaları fırlatır. Bu durumda görevliler korunabilmek için aletin arkasındaki çukur ve önündeki paravandan yararlanabilirler.

Kurallar: Genellikle altı kişilik gruplar halinde atışlar yapılır. Atıcıların sıraları ad çekimi ile saptanır. Turlar, her yarışmacı 25 trap atışı yapana dek sürer. Kötü hava koşullarından ötürü ya da trap aletlerini onarmak amacıyla atışların durdurulabilmesine hakem karar verir. Yarışmacı, ayakta ve her iki ayağı da poligonun içinde durur. Namlulara fişekleri sürer ve hazır olunca bildirir, hedefler hemen atılır. Yarışmacının silahı ateş almamışsa, bu duruma kendisi neden olmamak, hakemin denetiminden önce tüfeğini açmamak ve emniyet mandalına değmemek şartıyla ikinci atış için hedef yeniden atılabilir. Buna "nobört" denir. Hakem heyeti atışa geç gelen atıcının üç puanını keser ve atış sırasında atıcılardan birer tane fişek alarak fişek ağırlığını kontrol eder. Her turda, her atıcı için üç kez tüfeğin ateş almaması özürü kabul edilebilir. Yönetmeliği ya da donanım kurallarını bozan yarışmacılar uyarılırlar. Cezalandırılmaları hedef sayılarında kesinti ya da diskalifiye şeklindedir. Dünya Şampiyonaları'nda ülkeler üçer kişilik takımlarla yarışırlar. Bireysel karşılaşmalar 125 hedef atışı içerir. 25'ten 5 tur yapılır. 75+50 plaka sadece 2 gün içinde atılır. Takım sıralaması bireylerin ilk 125 atışlarına göre saptanır. 125 atıştan sonra en iyi puanı alan 6 atıcı tek final turuna 25 atış ile katılır.

Değerlendirme: Kurallara uygun olarak ateş edildikten sonra parçalanan hedefler ölü hedeftir (vurulmuş hedef). Atıştan sonra belirgin olarak parçalanmayan hedefler ise kapı hedef (vurulamayan hedef) olarak adlandırılır. Buna atıcılıkta "manke" adı verilir. Hedefin atılışındaki zamanlama hatalı ise ve atıcı bu hedefe atış yapmamışsa yeni bir hedefin atılmasına izin verilir. Ayrıca atıcı belirgin olarak rahasız edilmişse ya da başka bir atıcı aynı hedefe atış yapmış ise hakem atışı yineletir. İlk üç derece için beraberlik sözkonusu ise, her yarışmacı 25'er traplık bir tur atışı daha yapar. Eğer 50 atış sonrasında beraberlik bozulmuyorsa atıcılar aynı dereceyi paylaşırlar. Berabere kalan atıcılar herbir istasyonda birisi hedefi kaçırıncıya kadar birer atış yaparlar.

2- Skeet Yarışmaları: Müsabaka Alanı (Poligon): Yarım daire yayı üzerinde bulunan sekiz atış istasyonu vardır. Daire yayının uçlarında ve karşılıklı konumda bulunan iki ayrı kuleden hedefler fırlatılır. Soldaki yüksek kuleden atılan hedef, yerden 3.05 m yükseklikte, sağdaki alçak kuleden atılan hedef ise yerden 1.07 m yükseklikte olur. Hedefler daire yayının merkez doğrultusundan geçmeli ve havada 67 m'lik bir yol almalıdır.

Türkiye'de "skeet"te ilk Milli Takım 1968 yılında Osman Giraud, Hayrettin Onur, Orhan Silm ve Ahmet Tugay'dan oluşmuştur.

Kullanılan malzemeler: Skeet yarışmalarında kullanılan malzemeleri dört kısımda inceleyebiliriz.

a- Tüfekler: Skeet tüfekleri açık şoklu (kaval) tüfeklerdir.
b- Hedefler: Trap atışlarında kullanılan hedefler gibidir.
c- Cephaneler: Karabarut ve yanıcı ya da izli fişekler kullanılamaz. 70 mm'lik fişekler kullanılır. Saçma ağırlığı 24 gram, saçma büyüklüğü ise 9 numara olmalıdır. Daha kalın saçmaların kullanılması yasaktır.
d- Skeet Aletleri: Belirli limitlere göre ayarlanan açılardan hedefler fırlatır.

Kurallar: Yarışmalar altışar kişilik gruplar halinde yapılır.
Bir seri skeet atışı 25 plak olup 1'den 8'inci istasyona kadar aşağıdaki gibidir:
1. istasyon: 1 tek giden - 1 double
2. istasyon: 1 tek giden - 1 double
3. istasyon: 1 gelen+1 giden - 1 double
4. istasyon: 1 gelen+1 giden - 1 double
5. istasyon: 1 gelen+1 giden - 1 double
6. istasyon: 1 tek giden - 1 double
7. istasyon: 1 double
8. tek + tek

Berabere kalan her atıcı aynı istasyonlarda ve hedeflerde atış yapar. Kendi istasyonunda en düşük puanı kaybeder.

1 Ocak 1993 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni skeet kurallarına 2 nolu kulvardan 1 plak, 6 nolu kulvardan 1 plak atılmaktadır. 4 nolu kulvara double yerleştirilmiştir. Atıcı, her iki ayağı da poligonun içinde olacak biçimde durur. Nişan deneyi sadece 1 ve 8 nolu poligonlarda yapılabilir. Uluslararası kurallara göre hedef görünene dek atıcı tüfeği ile hazır pozisyonda bekler. Yarışmacı önce kendine yakın kuleden atılan hedefe atış yapar. Hedefe ancak atış sınırları içindeyken atış yapılabilir. İlk 7 poligondan yapılan atışlar hedef atış sınırları içinde olduğu sürece, 8 numaralı poligondan yapılan atışta ise hedef orta çizgiyi geçmeden yapılır.

Değerlendirme: Trap yarışmalarındaki gibidir. Yarışmacı o tur süresince önceden uyarılmamış olması koşuluyla tüfek tutuşu hatalı ise kendisine yeni bir atış hakkı tanınır. Çift hedeflerde ise, ilk hedefin vurulmuş olması koşuluyla, her iki namludaki fişek de patlamışsa veya her iki hedef tek atışta vurulmuşsa ya da atıcı ilk hedef yerine yanlışlıkla ikincisini vurmuşsa yeniden atış yapma izni verilir. (Nobört)

3- Double Trap Yarışmaları: Double trap, plakaların 3 numaralı kulvardan iki adet değişik yöne çıkan plakalara yapılan atıştır. Her plakanın bir fişek hakkı vardır. Atıcı 1,2,3,4 ve 5 numaralı kulvarlara yürüyerek, devamlı 3 numaralı kulvardan çıkan plakalara atış yapar. Bunda amaç, aynı plakalara yapılan atışlarda açıları değiştirmektir. Double trapta tüfekler, cephaneler ve kurallar trapın aynısıdır. Double trapta tüfekler, cephaneler ve kurallar trapın aynısıdır. Double trap, erkekler ve genç erkekler 150 plaka (3 seri) (75 çift), bayanlar ve genç bayanlarda 120 (60 çift) (3 seri) plakadır. Double trap için ayrı bir atış poligonu sağlanamıyorsa, trap atış poligonu double trap için düzenlenebilir. Finaller, en iyi 6 müsabık arasında yapılır. Burada, 50 plaka (25 çift) erkekler için ve 40 plaka (20 çift) bayanlar için baz alınır.

D) TABANCA İLE ATIŞ YARIŞMALARI:

Tabanca atış yarışmaları, seri ateşli standart atış yarışmaları, serbest tabanca atış yarışmaları ve havalı tabanca atış yarışmaları olarak üçe ayrılır.

1- Seri Atış Yarışmaları: Seri atış yarışmaları 25 m spor, 25 m rapit ve 25 m standart yarışlar olarak üç bölümde düzenlenir.

Kullanılan Malzemeler: Tabanca atış yarışmalarında kullanılan malzemeleri üç bölümde inceleyebiliriz.

a- Silahlar: Atışlarda 5.6 mm çaplı (22 şort) otomatik tabanca ve rovelverler kullanılır. Bütün yardımcı gereçlerle birlikte silahın ağırlığı 1260 gramdan fazla olmamalı, ayrıca silah iç boyutları 30x15x15 cm olan dikdörtgen bir kutuya sığabilmelidir.
b- Hedefler: Silüetler beşli gruplar halinde ve aralarında 75 cm olacak şekilde yerleştirilmiştir. Ön atış pozisyonlarında 8.6 ve 4 saniyelik sürelerde topluca görünür ve kaybolurlar. Dönme hızları 0.4 saniye 90 derecedir. Olimpiyatlarda ve Dünya Şampiyonaları'nda dönme hızı 0.2 saniye 90 derecedir. Silüetler siyaha boyanmıştır. Yükseklikleri 160 cm, genişlikleri 45 cm'dir. Hedefler 1 ile 10 arasında puanları belirten 10 bölgeye ayrılmıştır. 10 puanlık bölgenin merkezi atış poligonu düzeyinden 80-100 cm yüksekte olmalıdır.
c- Mermiler: Kurşun ya da benzeri yumuşak metalden yapılır.

Kurallar ve Yarışmalar: Turlar 8, 6 ve 4'er saniyelik ikişer seriden oluşur. Yarışma, her biri 30 atışlık iki bölüme ayrılan 60 atıştan oluşur. Her bölüm kendi içinde, her biri 5 atışlık 6 seriye ayrılır. Yarışma yaklaşık 2.5 saat sürer. 5 atışlık her seride atıcı belli bir süre yüzü dönük olarak duracak olan hedefleri vurmak zorunluluğundadır.

Değerlendirme: Yarışmadaki 60 atışın puanı toplanır ve en yüksek puana sahip olan yarışmacı müsabakayı kazanır.

2 - Serbest Tabanca Atış Yarışmaları: Poligon atış uzaklığı 50 m'dir.

Kullanılan malzemeler: Serbest tabanca atış yarışmalarında kullanılan malzemeler iki kısımda incelenir.

a- Silahlar: Ağırlık, namlu uzunluğu veya tetiğe ilişkin sınırlamalar olmaksızın 0.22 LR'lik bir silah kullanılır. Silahın kabzası ele uygun yapılmış olmalıdır. Ancak bileği destekleyecek bir tarzda yapılmış olamaz.
b- Hedefler: Beyaz kare biçimindedirler. Bunların üzerine en dışta olan çapı 50 cm, en içte olanın ise 5 cm olmak üzere puan halkaları çizilmiştir. Her halkanın kalınlığı 5 cm'dir. Puan değerleri dıştan içe doğru 1'den 10'a değin yükselir.

Kurallar: Yarışma her 10 atışlık 6 seriden olmak üzere toplam 60 atıştan oluşur. Her seriden sonra hedef değiştirilir. Hedeflerin dönmesi gibi bir durum olmadığından, tüm yarışmayı 2.5 saatte tamamlamanın dışında herhangi bir zaman sınırlaması yoktur.

3-Havalı Tabanca Atış Yarışmaları: 4.5 mm (1.77 Cal)'lik basınçlı veya CO2 gazlı özel bir tabanca kullanılır. Tüm aksesuarı ile tabanca ağırlığı 1500 gr'ı aşamaz. Namlu, dikey bir şekilde ölçüldüğünde, tetik ağırlığı en az 500 gr'dır. Mühimmat olarak 4.5 mm'lik diaboller kullanılır. Havalı tabanca ile atışlar, on metre uzaklıktan hava tabancası atış hedefi üzerine yapılır. Program her biri 10 atıştan meydana gelen ve sürelendirilen 6 seriden oluşur. Atışlarda toplam süre 60 atış için 1 saat 45 dakika, 40 atış için 1 saat 15 dakikadır. Deneme hedefleri, üst sağ köşenin bir tarafından öbür tarafına çaprazlamasına çizilmiş, çıplak gözle uygun mesafeden kolayca görülebilecek geniş siyah bir çizgi ile işaretlidir.
bedenegitimi.gen.tr

http://www.aktifbir.com/forum/f118/a...zemeler-13915/
http://www.aktifbir.com/forum/f118/a...rallari-13914/
http://www.aktifbir.com/forum/f118/t...k-sporu-11427/