GÜREŞ TERİMLERİ

START:BAŞLAMA:Karşılıklı köşelerinde ayakta duran güreşçilerin yürüyerek ortaya gelmelerine ve el sıkışmalarını sağlayan davettir.

CONTACT:TEMAS:Hakem yer güreşinde,güreşçiden her iki elini alttaki rakibini sırtına koymasını ister güreşçiler ayakta iken vücut temas halinde olmalıdır.

OPEN:AÇIL:Güreşçiler pozisyonlarını değiştirmeli ve daha acık pozisyonda güreş takkikerini değiştirmelidir.

DAWAL:ÇALIŞ:Hakem güreşçileri daha aktif güreş için aktif eder.

ATTENTIONİKKAT:Hakem yerde doğru başlama pozisyonu almayı reddeden güreşçişi ihtar uygulamasından önce ikaz eder.

ACTION:HAREKET:Güreşçi başladığı oyun geliştirmelir.

HEAD UP:KAFANI KALDIR:Güreşçi kafasını kaldırmalıdır.Bu ikaz hakem tarafından bir pasiflik içinde,atak olan rakibini devamlı olarak kafası ile ittiren güreşçiye yapılır.

JAMBE:AYAK:Güreşçi ayak tası yapmıştır.(Greko romen güreşte)

POSITION:POZİSYON:Hakem düdüğü çalmadan önce güreşçiden yerde başlangıç pozisyonu almalı.

DANGER:TEHLİKE: Tehlikeli pozisyon.

PASSIF:PASİF:Kırmızı pasif;mavi pasif;pasif güreşçinin uyarılması hatalı güreşçi mayosunun rengindeki kol kaldırma belirtilir.

STOP:DUR

ZONE:ZON:Bu kelime pasifite bölgesine giren güreşçilere yüksek sesle söylenir.

CENTRE:MERKEZ:Müsabakaya devam etmek için güreşçiler bulundukları yerden minderin ortasına dönmelidir.

UP:AYAKTA:Müsabaka yeniden ayakta devam eder.

TOUCHE:TUŞ:Bu kelime güreşçinin müsabakayı tuşla kazandığını belirtmek için kullanılır.Tuş için orta hakem içinden TOMBE(TUŞ)der.Müsabaka aldıktan sonra eliyle mindere vurur ve düdüğünü çalar müsabakanın bittiğini ilan eder.

DISQUALIFCATIONISKALİFİYE:Sportmenlik dışı veya kasıtlı sertlik sebebiyle diskalifiye edilir.

FIN:SON:Müsabakanın sonu.

JURY:HEYET:Hakem heyeti (belirli bir maksat için oluşturulur)

ARBITRE:ORTA HAKEM:Minder üzerinde müsabakayı idare eden hakem.

JUGE:SAYI HAKEMİ:Orta hakeme yardımcı olan hakemdir ve müsabaka esnasında güreşçinin puanlarını verir. Müsabaka esnasında yapılan tüm hareketlerini değerlerinin bültenine işler.

CILİNCH:BAGLANMA

AVERTISSAMENT: İHTAR:Kural dışı davranan bir güreşçi için hakem tarafından verilen cezadırspor akademisi