Alt Solunum Sistemi Hastalıkları,Üst Solunum Sistemi Hastalıkları

Alt Solunum Sistemi Hastalıkları
Pneumonia (Zatürre)
Bronchopneumonia (Akciğerlerin Yangısı)
Bronchitis (Bronşit)
Emphysema (Anfizem)
Aspiration Pneumonia (Akciğere Yabancı Cisim Kaçması)
Akciğer Ödemi

Pneumonia (Zatürre)

Hastalık sebebi nedir?
Bir enfeksiyon veya tahriş sonucu akciğerde oluşan yangı veya iltihaplanmadır. Enfeksiyondan kasıt bakteri (Bordetella bronchiseptica, Proteus, Escherichia coli), virüs (Felin Rhinotracheitis), veya mantar(blastomycosis, histoplasmosis) olabilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir?
En belirgin ve özel semptom nefes almadaki ciddi güçlüktür. Nefes çok hızlı ve yüzlektir. Bunun nedenide akciğerin hava toplayan hücrelerinin (alveoller), akciğerlerin su toplamasından dolayı görev yapamayacak kadar sıvı ile dolmasıdır.

Dudaklar, dil ve diş etleri grimtırak (cyanosis)bir renk alır. Bunun nedeni ise dokulara giden kanla yeteri kadar oksijen taşınamamasıdır.

Eğer bir enfeksiyon sonucu pneumonia oluşmuşsa ateş genellikle yüksektir.

Nasıl önlem alabiliriz?
Akciğer enfeksiyonları büyük çoğunlukla tehlikelidir. Ancak erken teşhis ve düzenli bir tedavi sorunsuz bir iyileşme sağlayabilir.

Sonuç
Hastalığın erken teşhisi çok önemlidir. Eğer bir enfeksiyondan oluşmuşsa muhakkak enfeksiyon kaynağının tespitide gerekir. Örn. eğer hastalık blastomycosis orjinli ise bunun ayrımını yapamadan tedavi yapmak çok zordur ve tehlikelidir. Çünkü hastalığın tedavisinde zaman kaybına yer yoktur.


Bronchopneumonia (Akciğerlerin Yangısı)

Hastalığın nedeni nedir?
Akciğer alveolleri ve bronşiollerin birlikte yangılanması olan bronkopnömonilerin oluşumunda bronşitise neden olan tüm etkenler rol oynayabilir.

Uzun süre toz, duman, soğuk hava, kimyasal maddeler ve gazların solunması, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar ve allerjik etkenler nedeniyle şekillenebilir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?
Genellikle bronşitis ile başlayan yangının ilerleyerek akciğer alveollerine yayılması sonucu alveol ve bronşlarda exudat birikimi oluşur.

Hastalığın akut formunda fazla miktarda sıvı toplanması, solunum güçlüğü ve buna bağlı ani ölümler görülebilir. Ancak akut formun seyri genellikle daha olumludur.

Kronikleşen durumlarda genel durum bozuklukları görülebileceği gibi kuru ve ağrılı bir öksürük sürekli olarak gündemdedir.

Hastalığın belirtileri nelerdir?
Bronkopnömonilerde karekteristik bulgu öksürüktür. Ancak kedilerde akciğerlerde biriken sıvıya bağlı olarak şekillenen sesleri duymak zaman zaman mümkün olmayabilir.

Burun akıntısı ve vücut ısısında artış, yüzlek ve ağızdan yapılan solunum görülür ve solunum sayısı oldukça artmıştır. Halsizlik, keyifsizlik ve iştahsızlıkta görülebilecek klinik bulgulardandır.

Kronikleşen durumlarda genel durum bozuklukları görülebileceği gibi kuru ve ağrılı bir öksürük sürekli olarak gündemdedir.

Sonuç
Kedilerde solunum yolları hastalıkları genellikle ilkbahar ve sonbahar gibi ani ısı değişimlerinin yaşandığı mevsimlerde sık rastlanılan bir durumdur.

Kedilerde solunum yolları enfeksiyonlarında genellikle tüm solunum sisteminde genel bir enfeksiyon şekillenir ve bu nedenle bronkopnömoninin tespiti ve ayrımı güçleşebilir. Bu tür vakalar genel olarak solunum yolu enfeksiyonu olarak değerlendirilmeli ve sistemik genel tedaviler uygulanmalıdır.

Hastalığın erken teşhis edilmesi, tedavinin başarı oranı yönünden önemlidir.

Hastalığın bulgularının görülmeye başlanması ile birlikte hemen veteriner hekiminize danışmalısınız.


Bronchitis (Bronşit)

Hastalığın nedeni nedir?
Akciğerde bronş ve bronchiollerde şekillenen yangı bronşit olarak adlandırılır. Oluşumunda üst solunum yollarında yangıya neden olan etkenler rol oynar.

Çoğunlukla üst solunum yolları yangılarını takiben veya birlikte görülür.

Uzun süre toz, duman, soğuk hava, kimyasal maddeler ve gazların solunması, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, allerjik nedenler ile oluşabilir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?
Hastalığın gelişimi akut veya kronik olabilir. Akut şekillenen olaylarda genellikle iyileşme kısa sürede olabilmesine karşın tedavide gecikildiği taktirde kronikleşen olaylarda hastalığın belirtilerini aylar ve yıllarca görmek mümkündür.

Ayrıca pnömoni ile komplike olan vakalarda daha ağır seyirli olabileceği gibi kronikleşerek akcigerlerde amfizeme neden olabilir.

Hastalığın akut formu daha çok genç kedilerde gözlenirken, kronik formu genellikle 8 yaşından büyük kedilerde görülür. Siyam kedileri hastalığa karşı daha hassastır.

Hastalığın belirtileri nelerdir?
Klinik olarak gözlenebilecek en belirgin bulgu öksürüktür. Ağrılı olan öksürük nöbetleri özellikle istirahat halinde artış gösterebilir. Solunum sayısında artış ve burun akıntısı da gözlenebilen belirtilerdendir.

Bronşitisin ilerleyerek kronikleşmesi halinde sürekli bir öksürük, beden ısısında artış, daha kıvamlı ve sarımsı bir renkte burun akıntısı görülebilir.

Diğer akciğer hastalıkları ile komplike olan kronik bronşitisler de solunum güçlükleri de gözlenebilir.

Akciğerlerin dinlenmesi halinde akut veya kronik devrelerde farklı bulgular elde edilir. Bazı durumlarda akut evrede herhangi bir akciğer sesi dinlenemezken bazen hafif hırıltılı solunum duyulabilir. Kronikleşen vakalarda akciğerler dinlendiğinde sert ve çıtırtılı sesleri duymak mümkündür.

Sonuç
Yaşlı kedilerde kalp hastalıkları yönünden gerekli muayenelerin yapılması ve öksürüğün nedeninin tam olarak tanımlanması ayırıcı tanı için faydalı olabilir.

Kedilerde kronik bronşit vakalarında röntgen bulguları çoğunlukla aldatıcı sonuçlar verir ve hastalığın tespitinde yetersiz kalabilir.

Hastalık üst solunum, alt solunum ve kronik kalp hastalıkları ile karışması nedeni ile ciddi bir analiz ve ayırıcı tanı bilgisi gerektirir.


Emphysema (Anfizem)

Hastalığın nedeni nedir?
Alveollerdeki fibrin yapının esnekliğini kaybetmesi nedeniyle solunum sırasında akciğerlere alınan havanın geri çıkışının sağlanamaması sonucunda lobların kısmen kollabe olması ve görev yapamaması ile karekterize olan hastalığın oluşumunda birincil neden akciğere hava giriş çıkışı sırasında oluşan aksamalardır.

Özellikle giren havanın çıkışını engelleyen ödem, allerjik reaksiyonlar, bronş spazmı, larenks daralması, kronik bronşitisler, sürekli öksürmeye neden olan sorunlar ve bronkopnömoniler nedeniyle akciğer amfizemi oluşabilir.

Kedilerde kronik astım, hastalığın oluşumunda ve ilerlemesinde etkin rol oynamaktadır.

Hastalığın hazırlayıcı nedenleri nelerdir?
Sürekli öksürüğe neden olan hastalıklar, aşırı ve ani hareketler ve kronik astım kedilerde amfizemin oluşumunu kolaylaştıran faktörlerdir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?
Hastalık, kedilerde alveoler amfizem formunda akut veya kronik olarak gelişim gösterebilir.

Akut anfizemin oluşumu ve klinik bulgularının görülmesi ani olarak şekillenir ve neden olan sebep kaldırıldığında veya müdahale edildiğinde kısa sürede normale dönebilir. Ancak kronik olarak şekillenen durumlarda hastalığın neden olduğu akciğer hasarı daha kalıcı olabileceğinden gelişim çoğunlukla kötü seyirlidir.

Kronik amfizemde alveollerin aşırı derecede genişlemesi ve buna bağlı olarak alveol duvarlarının bütünlüğünün bozulması söz konusudur.

Hastalığın belirtileri nelerdir?
Hastalığın akut veya kronik seyrine göre farklı bulgular görülebilir.

Akut amfizem de en belirgin bulgu soluk verme sırasında güçlüktür.
Ayrıca öksürük ve oksijen yetersizliğine bağlı olarak mukozalarda siyanoz (dil ve dişetlerinde gri-siyah görünüm) görülebilen bulgulardandır.

Kronik amfizem de de en belirgin bulgu soluk verme esnasında ki güçlüktür. Akciğer dokularında ve alveollerde şekillenen genişleme nedeniyle solunan havanın geri dışarıya verilmesi oldukça güçtür ve çoğunlukla karın kaslarını da kullanarak ikinci bir soluk verme hareketi görülebilir.

Sık solumaya bağlı olarak kalp atım sayısında (taşikardi), nabız ve beden ısısında artış da gözlenebilebilir.

Halsizlik ve çabuk yorulma gibi efor kayıpları da kedilerde görülebilen klinik belirtilerdendir.

Radyoğrafi ile akciğerlerdeki hasarlı bölgeler kolaylıkla tespit edilebilir.

Kronik amfizem de hastalığın ilerlemesi kalpte bazı deformasyonların şekillenmesine neden olabilir. Özellikle sağ kalp kapağı hypertofisinin şekillenmesi ölüm nedeni olabilmektedir.

Sonuç
Amfizem olaylarında istirahat ve solunumu rahatlatıcı destek tedaviler dışında uygulanabilen spesifik tedaviler olmadığından hastalığa neden olan etkenlere ve hazırlayıcı faktörlere karşı önlem almak ve hastalığın başlangıcında veteriner hekiminizle irtibat kurmak hastalığın ilerlemesini önlemek yönünden faydalıdır.


Aspiration Pneumonia (Akciğere Yabancı Cisim Kaçması)

Hastalığın nedeni nedir?
Akciğerde nekroz nedeniyle ölümlere yol açan hastalığın oluşumunda birincil neden akciğere yabancı bir cismin kaçmasıdır.

Çoğunlukla ilaç uygulamalarının hatalı yapılması nedeniyle sık karşılaşılan bir durumdur.

Kediler oral uygulanan ilaçlara pek izin vermediklerinden ilaç uygulamaları esnasında akciğerlere ilaç kaçma olasılığı daha yüksekdir. Bu nedenle hastalık kedilerde daha sık olarak görülmektedir.

Hastalığın hazırlayıcı nedenleri nelerdir?
İlaç uygulamaları sırasında başın çok yukarıda tutulması, hızlı ilaç verilmesi, sedasyon ile ilaç içirme ve bu esnada dilin tutulması, farenksin yangısı gibi yutkunmayı engelleyen durumlar aspirasyon pnömonisinin oluşumunu büyük oranda kolaylaştırabilir.

Ayrıca bazı anestezik maddelerin salya artışına neden olması da hastalığı kolaylaştırıcı faktördür.

Hastalığın gelişimi nasıldır?
Hastalık, akciğere kaçan cismin yoğunluğu, boyutu ve miktarına bağlı olarak değişik bir seyir izler.

Az miktardaki yabancı cisim akciğerin uyarımı sonucu reflaktorik öksürük ile dışarı atılabilir. Ancak çoğunlukla yabancı materyalin akciğerde lokalizasyonu ve dokularda hasar şekillenmesi sonucu solunum yetmezliği ve ölüm görülebilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir?
Akciğere yabancı cismin kaçması halinde görülebilen ilk bulgular solunumun ve nabzın artmasıdır. Bunu takiben burundan kanlı olabilen kokulu bir akıntı gelebileceği gibi akciğere kaçan maddelerde burun deliklerinden geri gelebilir.

Vücut ısısında artışla birlikte akciğerler dinlendiğinde hırıltı ve sıvı sesi duymakta mümkündür.

Sonuç
Kediler, ağız yapısının küçük olması nedeniyle hastalığa karşı daha duyarlıdır.

Hastalık şekillendikten sonra uygulanacak tedaviler destek tedavileri niteliğindedir.

Bu nedenle hastalığın oluşumunu hazırlayan faktörleri göz önünde tutarak koruyucu önlemler almak daha büyük önem taşımaktadır.


Akciğer Ödemi

Hastalığın nedeni nedir?
Akciğerde sıvı birikimi ile karekterize olan hastalığın oluşumunda en büyük etken dolaşım bozukluğudur.

Ayrıca anaflaksi, allerji, akciğer yangıları, yakıcı gazların solunması ve enfeksiyonlara bağlı da oluşabilmektedir.

Kedilerde görülme oranı daha düşüktür.

Hastalığın gelişimi nasıldır?
Başlangıçta akciğerlerde oluşan hasarın şiddeti ile dokuların hiperemik bir hal alması ve daha sonra deformasyonu sonucu alveollerde, dokular arasında ve bronşlarda sıvı birikmesi söz konusudur. Genellikle önlem alınmayan ilerlemiş vakalarda ölüm solunum yetmezliği nedeniyle şekillenir.

Hastalığın belirtileri nelerdir?
Solunumun güçlükle yapılıyor olması gözlenebilen en belirgin bulgudur. Ayrıca akciğer dinlendiğinde hırıltılı bir solunum yanında sıvı seslerinin duyulmasıda spesifiktir.

Genel durumu bozulmuş, durgunluk ve halsizlik belirtileri başlamıştır. Çoğu zaman ayakta durmayı tercih ederler. Yattıklarında ise göğüs üzerine yatmayı tercih ederler.

Sonuç
Teşhis edildikten sonra acil tedavi gerektiren hastalığın seyri, ödeme neden olan etken ortadan kaldırılmadığı sürece daima kötüye doğru bir gidiş izler ve ölüme neden olabilir.


Üst Solunum Sistemi Hastalıkları
Laryngitis (Larenks Yangısı)
Farengitis (Farenks Yangısı)
Farenksi Etkileyen Yabancı Cisimler
Rhinitis (Burun Mukozasının Yangısı)

Laryngitis (Larenks Yangısı)

Hastalığın nedeni nedir?
Larenx anatomik olarak başın boyuna geçiş bölgesinde farenksten sonra ve özefagusun başlangıcında yer alan kıkırdak, ligament ve kaslardan oluşan bir organdır. Solunan havayı soluk borusuna (trachea) gönderme görevi yanında ses organı olarak da görev yapar.

Kedilerde infeksiyöz Rhinotracheitis ve Calici virus gibi enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak, kimyasal maddeler, kesif duman solunması, aşırı soğuk veya sıcak yiyeceklerin yutulması ve kılçık batması gibi bir nedenle larengitis şekillenebilir.

Ayrıca yutak felcine neden olan hastalıklar ve hatalı ilaç içirilmesi gibi bir nedene bağlı olarak da şekillenebilir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?
Larengitis akut veya kronik olarak bir seyir izleyebilir. Genellikle larengitisler çevre organların yangıları ile birlikte görülür. Özellikle tonsillitis ve farengitis şekillenme olasılığı yüksektir. İlerleyen durumlarda yayılarak pnömoni ile komplike olabilir.

Hafif bir öksürük ile beliren yangı, mukozanın irritasyonu sonucu bölgede ödemlerin şekillenmesine neden olabilir. Ödemlerin oluşumu bölgenin daralmasına ve hava geçişine engel olarak, solunum güçlüklerine veya solunumun durmasına neden olabileceğinden ciddi sonuçlar doğurabilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir?
Larengitislerin başlangıcında gözlenebilecek ilk belirti kısa, kesik ve kuru nitelikli öksürüklerdir.

Kedilerde ses değişiklikleri larengitisler de spesifiktir. Özellikle siyam ırkı kedilerde sıklıkla görülmektedir.

Solunum hırıltılıdır ve boğaz bölgesine dıştan yapılan hafif maniplasyonlar dahi öksürüğün şiddetlenmesine neden olabilir. Daha sonraları öksürük ile birlikte kreşe çıkarabileceği gibi öksürme nöbetleri arasında kusmada görülebilir.

Şiddetli olaylarda özellikle ödemlerin şekillenmesine bağlı olarak yutma güçlüğü, ağrı ve solunum güçlüğü de görülebilen belirtilerdendir. Yemek ister ancak yiyemez ve iştahsızlık belirtileri gözlenir.

Ağız içi muayenelerde larenks, dilin gerisinde kızarık ve şişkin olarak görülebilir.

Beden ısısında artış özellikle viral kökenli laringitislerde görülür.

Nasıl korunabiliriz?
Tozlu ortamlardan uzak tutarak, aşırı duman veya irrite eden gazların solunmasını önleyerek, soğuk veya sıcak yiyeceklerden kaçınarak, balık kılçığı vb. batıcı gıdalar vermeyerek özellikle fiziksel kökenli ve tahrişe bağlı olarak şekillenen larengitislerden korunmak mümkün olabilir.

Sonuç
Akut seyirli larengitislerde çoğunlukla medikal tedaviler ile kısa sürede olumlu bir gelişme sağlanabilir. Ancak kronikleşen ve ilerlemiş vakalarda alt solunum yollarına yayılan enfeksiyona bağlı olarak daha ağır bir seyir ve uzun süreli tedaviler gerekebilir.

Farengitis (Farenks Yangısı)

Hastalığın nedeni nedir?
Farenks ağız boşluğu ile yemek borusu arasında kalan bölgedir. Hem gıdaların hemde havanın geçtiği bu bölge kolay etkilenebilir konumda olduğundan bir çok nedene bağlı olarak yangılanabilir.

Kedilerde sık görülen farenks mukozasının yangısı genellikle solunum yolları hastalıkları nedeniyle şekillenir.

Ayrıca bakteriyel, viral enfeksiyonlara bağlı olarak şekillenebileceği gibi sert yabancı cisimlerin yutulmaya çalışılması sırasında, kimyasal maddelerin yutulması veya aşırı kusma refleksinin geliştiği durumlarda farenksin zarar görmesine bağlı olarak da şekillenebilir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?
Neden olan asıl hastalığın şiddetine bağlı olarak seyri değişebilir. Özellikle solunum yolu hastalıkları ile birlikte gözlendiğinden asıl hastalığa ait belirtiler farengitisi gizleyebilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir?
Fareks’in yangılandığı durumlarda gözlenebilen en spesifik belirti yutma güçlüğüdür. Bölge ağrılıdır. Katı veya sıvı her hangi bir gıdayı güçlükle yutabilir veya hiç yutamayabilir. Ayrıca ağızdan sürekli salya gelmesi, solunum güçlüğü ve öksürükde görülebilen belirtilerdendir.

Genel durumda bozulmalar ve halsizlik görülebileceği gibi şekillenen bölgesel yangı veya enfeksiyona bağlı olarak vücut ısısında da artış görülebilir.

Sonuç
Çoğunlukla solunum yollarını etkileyen enfeksiyonlar ile birlikte şekillenen farengitislerde tedavi uzayabilir. Komplike olmayan durumlarda medikal tedaviler ile başarılı sonuçlar alınabilir.

Farenksi Etkileyen Yabancı Cisimler

Hastalığın nedeni nedir?
Farenks ağız boşluğu ile yemek borusu arasında kalan bölgedir. Kedilerde özellikle balık kılçığı ve kolay kırılabilen tavuk kemiklerinin verilmesine bağlı olarak şekillenen yabancı cisim batmaları sık karşılaşılan bir durumdur.

Ayrıca gıda niteliği taşımayan olta, dikiş iğnesi gibi cisimlerin yutulmaya çalışılmasına bağlı olarak da şekillenebilir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?
Batan cismin büyüklüğüne bağlı olarak dokularda farklı derecelerde hasar oluşabilir. Şekillenen hasara bağlı olarak yutma güçlüğünün ileri boyutlarda olduğu durumlarda genel durumda bozulmalar görülebilir. Ayrıca farkedilemeyen küçük parçaların söz konusu olduğu durumda huzursuzluk veya depresyon gözlenebilen semptomlar arasındadır. Bu nedenle çevreye ve yemeğe karşı ilgisizlik gelişebilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir?
Farenkste oluşan hasarın boyutuna bağlı olarak değişen klinik bulgular görülebilir. Ancak en belirgin semptom yutma güçlüğüdür. Ayrıca aşırı salya ve öksürük nöbetleride gözlenir. Hasta çoğunlukla kusma çabasındadır ve ağzını sürekli açıp kapatır.

Batan cisimin büyüklüğüne bağlı olarak mukozalarda oluşan apse veya ödemleşmeler sonucunda solunum güçlüğü de görülebilir.

Sonuç
Yabancı cismin teşhisi klinik muayene veya röntgen bakısı ile yapılabilir. Görülebilen yabancı cismi çıkarmak mümkündür. Ancak batmış yabancı cisimleri çıkarırken daha özenli davranılması gereklidir.

Bölge dokuları hasara uğradığından cisim uzaklaştırıldıktan sonra bir süre yumuşak gıdalar ile beslemek iyileşme sürecini hızlandırmak yönünden yararlıdır.

Rhinitis (Burun Mukozasının Yangısı)

Hastalığın nedeni nedir?
Burun akıntısı ile karekterize, burun mukozalarının akut veya kronik yangısı olan rhinitislerin oluşmasına yabancı cisimler, viral, bakteriyel, paraziter, fungoral ve kimyasal etkenler sebep olabilir.

Kedilerde etkeni herpes virus olan Feline Rhinotracheitis (FVR) ve Calici virus nedeniyle sıklıkla görülen bir hastalıktır.

Hastalığın gelişimi nasıldır?
Burun mukozasında yangının başlangıcına neden olan etkenin şiddetine göre kızarıklık, eritem veya ülser gibi değişik derecelerde lezyonların oluşumu ile birlikte hastalığın spesifik belirtisi olan burun akıntısı başlar. Akıntı başlangıçta şeffaftır. Daha sonraları hastalığın şiddetine bağlı olarak iltihaplı bir görüntü oluşabilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir?
Rhinitislerin şekillenmesine etki eden nedene bağlı olarak farklı klinik belirtiler görülebilmesine karşın ortak belirti burun akıntısı, aksırık ve hırıltılı bir solunumdur.

Yabancı cisimlere bağlı olarak şekillenen rhinitisler kedilerde çok nadir olarak şekillenir. Ani başlayan şiddetli bir aksırık görülen ilk bulgudur. Burun akıntısı kanlı olabileceği gibi solunum hırıltılıdır. Yabancı cisim burun boşluğundan uzaklaştırılmadığı sürece belirtiler devam eder.

Viral rhinitisler kedilerde Feline Herpes virus ve Feline calici virusa bağlı olarak sıklıkla şekillenir. Her iki burun boşluğundan da akan kıvamlı ve iltihaplı görünümde bir burun akıntısı vardır. Başlangıçta solunum hırıltılıdır ancak çoğu zaman şekillenen enfeksiyon alt solunum yollarına yayılma özelliğindedir ve buna bağlı olarak solunum güçlüğü de görülebilir. Genel olarak halsizlik vardır. Hastalığın çok ilerlediği durumlarda öksürük ve solunumun güçlüğünde artış görülebilir.

Bakteriyel rhinitisler de Bordetella Bronchiseptica, Staphylococ ve Pseudomonas gibi bakteriler etkendir. Halsizlik, durgunluk ve burun akıntısı ilk görülebilecek belirtilerdir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde aksırıklar ve daha koyu kıvamlı iltihabik bir burun akıntısı gözlenebileceği gibi vücut ısısında artış ve solunum güçlüğü de görülebilir.

Mantarlar nedeniyle gelişen rhinitisler kedilerde nadir olarak görülür. aksırıklar ve burun akıntısı süreklidir ve burun mukozasında bir hasar söz konusudur.

Hastalıktan nasıl korunabiliriz?
Yakıcı kimyasal gazlar ve duman solunmasını önlemek korunma sağlayabilir. Ancak viral nedenlere bağlı olarak gelişen rhinitisler kedilerde sık şekillenen bir durumdur ve immun sistemindeki yetersizliklere bağlı olarak gelişen hastalıklar söz konusudur.

Bu tür hastalıklardan korunmak için yıllık olarak tekrarlanan aşıların düzenli takibi faydalı olabilir.

Sonuç
Rhinitisler bir çok solunum sistemi hastalığında semptom olarak görülebilir. Neden olan asıl hastalığın tedavi edilmesi ile rhinitise bağlı olarak gelişen belirtileri gidermek mümkündür.

Alt solunum sistemi hastalıkları ile komplike olan durumlarda hastalık daha ağır seyirlidir ve daha uzun süre devam edebilir. Tedavisinde solunumu rahatlatmaya öncelik verilmesi faydalıdır.
Kaynak