Akım şiddeti ilk zamanda devreden geçen elektrik enerjisi miktarını belirler.Doğru akımla çalışan bir elektrik devresi bir basınçlı su devresine benzetebiliriz, bunun sebebi iki devrenin özellikleri birbirine çok benzemesidir. Böyle bir devrede suyun miktar ölçüsü”litre” olup devreden 1 saniyede akan su miktarına da”debi” denir. Debinin birimi ise litre/saniye ‘dir. Elektrikte miktar veya daha doğru bir deyimle yük birimi kulon’dur. Su devresindeki debinin karşıtı elektrikte akım şiddeti olarak geçmektedir.Birim olarak su devresinde litre/saniye kullanıldığı gibi elektrik devresinde de kulon/saniye kullanılabilirse de elektrikte akım şiddeti birimine “Amper” denir.Bir devredeki akım I ve devrenin kollarındaki akımlar ise i ile gösterilir. l1 l2 şeklinde de gösterilir. Akım şiddeti birimi amper iki şekilde tanımlanabilir:

Bir gümüş nitrat eriyiğinden 1 saniyede 1,118miligram gümüş ayırabilen sabit akım şiddetine 1 amper denir.

Devreden saniyede 1 kulon elektrik yükügeçiyorsa o devredeki akım şiddeti 1 amperdir. Kısaca Amper = kulon/saniye yazılabilir.

Amper kısaca A ile gösterilir.Akım şiddeti ampermetre ile ölçülür. Ampermetreler akım ölçülecek devreye daima seri bağlanırlar. Ampermetrelerin iç dirençleri çok küçüktür bu yüzden yanlışlıkla devreye paralel bağlanırlarsa veya ölçebileceklerinden daha yüksek akım geçen bir devreye ballanırsa hemen yanar. Ampermetre kullanırken çok dikkatli olmak gerekir. Bir alıcı olmadan ampermetre hiçbir zaman bir bataryanın iki ucuna bağlanmamalıdır.Amperin özellikle elektronikte kullanılan askatı mili amper (mA=l/1000 amper)’ dir.